home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
Oleh/By 	:	DATO' SERI DR.MAHATHIR BIN MOHAMAD
Tempat/Venue	:	PARLIMEN
Tarikh/Date	:	30/10/2003
Tajuk/Title 	:	PEMBENTANGAN USUL MENGENAI 
			KAJIAN SEPARUH PENGGAL RANCANGAN 
			MALAYSIA KELAPAN
Penyampai	: 	PM   
	  

 Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah dan Maha
  Penyayang, saya dengan sukacitanya berdiri di
  Dewan yang mulia ini untuk mengemukakan usul
  seperti berikut:
  
 `Bahawa Dewan ini,
  
 menyedari akan pertumbuhan ekonomi yang membanggakan dan
 pencapaian  matlamat sosioekonomi yang baik  meskipun
 terjejas akibat keadaan ekonomi global yang bergolak
 dalam  tempoh tiga tahun pertama Rancangan  Malaysia
 Kelapan;
  
 mengambil maklum dan menyokong usaha berterusan Kerajaan
 bagi mencapai pertumbuhan seimbang dan mapan dalam tempoh
 2004-2005;
  
 melulus Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kelapan
 yang bertujuan melaksanakan strategi dan program serta
 menyediakan peruntukan bagi mencapai matlamat dan iltizam
 Dasar Wawasan Negara seperti yang dibentangkan dalam
 Kertas Perintah Bil. 30 Tahun 2003;
  
 Bahawa sempena meluluskan Kajian Separuh Penggal ini,
 Dewan yang mulia ini menyeru seluruh rakyat Malaysia
 supaya berusaha dengan keazaman yang teguh dan terus
 membantu Kerajaan untuk membina Malaysia sebagai sebuah
 negara yang bersatu padu, adil, berdaya tahan dan berdaya
 saing.
  
 Dengan izin Tuan Yang DiPertua, saya bentangkan Kajian
 Separuh  Penggal  Rancangan  Malaysia  Kelapan  untuk
 dibahaskan oleh Ahli-ahli Yang Berhormat di Dewan yang
 mulia ini.  Kajian ini adalah pendekatan dan cara kita
 untuk menentukan Rancangan kita dapat dikemaskan dan
 mencapai matlamatnya.
  
  
  
  
  
 PENDAHULUAN
  
 Dua bulan yang lepas, kita telah menyambut ulangtahun ke-
 46  kemerdekaan Negara dengan amat meriah.  Diimbas
 kembali, kita sudah mara begitu jauh dari hari  Sabtu
 1957  yang  bersejarah  itu,  apabila  kita  berjaya
 membebaskan diri daripada belenggu penjajah selama lebih
 446 tahun.  Ketika itu negara kita miskin dan pendapatan
 purata kita ialah AS 300 Dolar seorang.  Rakyat tidak
 terlalu berharap kepada pembangunan, jauh sekali kepada
 taraf hidup yang lebih baik. Ramai daripada rakyat dan
 orang  asing yang percaya kaum-kaum di Malaya  akan
 bermusuh-musuhan dan orang Melayu yang menjadi majoriti
 akan merebut kuasa dan menindas kaum-kaum lain.  Dengan
 itu keadaaan akan menjadi tidak stabil dan prestasi
 pembangunan negara akan merosot. Sangkaan ini memang pun
 menjadi kenyataan di kebanyakan tanah takluk kuasa Eropah
 yang mencapai kemerdekaan. Alhamdulillah sangkaan semua
 pihak  meleset.  Malaysia telah bangun dengan  pesat
 sehingga menjadi negara membangun yang termaju di dunia.
  
 Dalam tempoh hanya 46 tahun, daripada sebuah negara yang
 bergantung kepada getah dan timah sahaja kita telah
 menjadi negara industri pembuatan dan sekarang negara
 industri  maklumat  yang canggih.  Pendapatan  purata
 meningkat kepada hampir AS 4,000 dolar manakala kadar
 celik huruf kini sebanyak 94.1 peratus.  Kita telah
 berjaya  mengeluarkan sejumlah 94,320 orang  golongan
 profesional.  Daripada jumlah ini, 13,869 orang adalah
 doktor, 41,747 insinyur dan 10,688 peguam.
  
 Kemiskinan dikurangkan daripada 52.4 peratus pada tahun
 1970 kepada 5.1 peratus pada tahun 2002.  Kira-kira 92
 peratus  daripada rumah-rumah di luar  bandar  telah
 dibekalkan dengan elektrik manakala 86 peratus telah
 mendapat bekalan air pada tahun 2003. Sekolah, klinik,
 jalan tar dinikmati oleh hampir semua rakyat.
  
 Di masa yang sama kepercayaan rakyat Malaysia kepada diri
 sendiri meningkat sehingga mereka dapat mencipta rekod
 dunia seperti mendaki Gunung Everest, belayar seorang
 diri mengelilingi dunia, terjun dari payung terjun di
 Kutub Utara dan berenang menyeberangi Selat Inggeris.
 Banyaklah rekod di dunia yang dicipta termasuk mengheret
 keretapi seberat 260 tan dengan gigi.
  
 Dan Malaysia sekarang terkenal di seluruh dunia serta
 menjadi contoh kepada negara-negara membangun dan negara-
 negara Islam.
  
 Kejayaan kita ini disebabkan sifat-sifat dan budaya baru
 yang berjaya dipupuk di kalangan rakyat. Rakyat Malaysia
 mempunyai sifat bertanggungjawab, sederhana dan  suka
 kepada kedamaian.  Kita lebih suka berkongsi daripada
 merebut semua untuk kita. Dengan perkataan lain rakyat
 Malaysia tidak tamak.
  
 Kita  menolak  sosialism yang percaya jika  Kerajaan
 memiliknegarakan semua dagangan dan  perusahaan  maka
 Kerajaan akan memperolehi 100 peratus daripada keuntungan
 dan dengan ini Kerajaan akan dapat agihkan kekayaan
 kepada semua rakyat secara samarata. Kita tidak merampas
 perniagaan dan harta swasta. Kita lebih percaya jika
 swasta diberi peluang dan dibantu, maka mereka lebih
 mungkin berjaya dan akan dapat membayar cukai yang banyak
 untuk dibelanjakan demi faedah semua rakyat.
  
 Hari ini dunia akui bahawa sistem sosialis tidak boleh
 menjayakan ekonomi negara. Syarikat dan perusahaan milik
 Kerajaan sukar dijayakan.  Sebaliknya sistem  pasaran
 terbuka  lebih  mungkin menghasilkan  keuntungan  dan
 menambah  cukai  bagi Kerajaan.  Sebenarnya  sewaktu
 kemerdekaan dicapai belanjawan Kerajaan adalah sebanyak
 RM 1.0 bilion atau 19.5 peratus daripada KDNK. Hari ini
 belanjawan Kerajaan berjumlah RM 112.5 bilion atau 29.2
 peratus daripada KDNK. Sebenarnya pilihan kita untuk
 sistem kapitalis terkawal adalah jauh lebih baik daripada
 memiliknegarakan perniagaan swasta seperti yang diajukan
 oleh puak sosialis.
  
 Pada tahun 1969 rusuhan kaum berlaku.  Kita berjaya
 membendung  rusuhan  ini tetapi kita  juga  mendapat
 pengajaran yang banyak daripadanya.  Kerajaan Campuran
 yang  disokong oleh semua kaum telah mencipta Dasar
 Ekonomi Baru untuk mengagihkan kekayaan negara secara
 saksama antara kaum. Walaupun kita belum capai sasaran
 yang  ditetapkan, tetapi hakikatnya pemisahan ekonomi
 antara  kaum sudah berkurangan.  Sebenarnya  hubungan
 antara kaum sekarang jauh lebih baik daripada mana-mana
 era dalam sejarah Malaysia. Daripada hanya memiliki 2.4
 peratus kekayaan  negara dalam tahun 1970, Bumiputera
 sekarang memiliki 18.7 peratus daripada kekayaan yang
 lebih tinggi di negara sekarang iaitu daripada RM 126
 juta pada tahun 1970 kepada RM 73,162 juta pada tahun
 2002, kenaikan sebanyak 581 kali ganda.
  
 Semasa agihan kekayaan ini dibuat, ekonomi telah tumbuh
 dengan pesat. Jika tidak kerana serangan oleh penyangak
 matawang, pertumbuhan purata lebih daripada 7 peratus
 dapat dicapai tiap tahun. Tetapi walaupun sasaran ini
 tidak dapat dicapai, kita masih dapat memulihkan ekonomi
 negara lebih cepat dari negara-negara lain.  Bagi tahun
 2003 kita percaya kita akan dapat menaikkan ekonomi
 sebanyak 4.5%. Di masa yang sama kedudukan kewangan kita
 adalah kukuh.  Hutang luar negara adalah sebanyak 48.2
 peratus daripada KDNK, iaitu rendah daripada paras yang
 dianggap selamat. Rizab luar negara juga tinggi, iaitu
 RM 159.4 bilion atau AS 41.9 bilion Dolar pada 15 Oktober
 2003.  Dagangan kita menunjukkan lebihan eksport daripada
 import berturut-turut selama 70 bulan.
  
 Kita adalah negara dagangan yang ke-18 terbesar di dunia.
 Jumlah dagangan kita adalah dua kali lebih besar daripada
 KDNK kita.  Sebagai negara dagangan kita perlu tentukan
 barangan kita berdaya saing di pasaran antarabangsa.
 Perkara ini rumit untuk ditangani kerana upah pekerja
 kita lebih tinggi daripada upah di negara-negara jiran
 kita.  Sebaliknya kita ingin melihat  pekerja  kita
 menikmati taraf hidup yang lebih baik dan semakin baik.
  
 Pendapatan pekerja boleh dinaikkan dengan menaikkan daya
 pengeluaran atau produktiviti kita.  Ini boleh dibuat
 dengan  meningkatkan kecekapan dan  ilmu  pengetahuan
 pekerja kita. Ia juga boleh dibuat dengan melabur dalam
 sistem dan alatan yang lebih canggih, dengan penggunaan
 `automation' dan I.T. umpamanya.
  
 Yang  lebih  berkesan daripada kenaikan  upah  ialah
 meningkatkan  dayabeli  pendapatan  kita.  Sebenarnya
 Ringgit kita mempunyai dayabeli di negara kita sama
 dengan Dolar Amerika di Amerika Syarikat. Ini bermakna
 walaupun upah kita rendah berbanding dengan upah di
 negara maju tetapi kita boleh beli barangan atau khidmat
 tiga kali ganda lebih daripada pekerja negara maju dengan
 upah yang sama.  Kerana upah kita rendah maka  kos
 pengeluaran barangan kita juga rendah dan ini menjadikan
 barangan dan khidmat kita terus kompetitif atau berdaya
 saing.
  
 Kita akan terus kawal kos sara hidup kita melalui kawalan
 harga  supaya kita dapat menikmati kehidupan yang baik
 tetapi barangan eksport kita terus kompetitif. Tidak ada
 gunanya menaikkan pendapatan tetapi kos barangan dan
 khidmat dalam negeri meningkat dan menelan semua tambahan
 pendapatan yang kita dapati.  Dengan perkataan  lain
 kenaikan pendapatan yang disusuli dengan inflasi tidak
 mempunyai apa-apa faedah. Lagipun mereka yang menabung
 akan rugi dan ekonomi negara tetap merosot.  Sebab itu
 pendekatan kita dalam menangani ekonomi dan kewangan
 negara akan dikekalkan.
  
  
 Rancangan Malaysia Kelapan
  
 Pada bulan April 2001, saya telah membentangkan Rancangan
 Malaysia Kelapan di Dewan yang mulia ini. Rancangan
 Malaysia Kelapan telah menetapkan dasar, strategi dan
 program bagi  mencapai objektif  Dasar Wawasan Negara
 untuk membina negara yang berdaya tahan dan berdaya
 saing. Tumpuan utama Rancangan adalah untuk meningkatkan
 tahap  pembangunan dan menghasilkan pertumbuhan mapan
 supaya semua rakyat Malaysia boleh menikmati kemakmuran
 dan  kualiti  hidup yang lebih tinggi.  Di  samping
 menggalakkan  pertumbuhan  ekonomi,  usaha   terus
 dipergiatkan  untuk mengurangkan  jurang  sosial  dan
 ketidakseimbangan  ekonomi dalam pembangunan  wilayah.
 Memandangkan ekonomi perlu berpindah kepada  aktiviti
 nilai  ditambah  yang lebih tinggi,  strategi  dalam
 Rancangan Malaysia Kelapan adalah untuk beralih daripada
 strategi pertumbuhan berintensifkan tenaga manusia kepada
 yang berintensifkan ilmu pengetahuan. Keutamaan diberi
 untuk  menaikkan penguasaan ilmu dan teknologi  yang
 tinggi. Rancangan Malaysia Kelapan menekankan  betapa
 perlunya sektor swasta menjadi lebih dinamik dan menjadi
 tunggak kepada pertumbuhan ekonomi. Sektor awam terus
 berperanan menyediakan dasar, institusi dan infrastruktur
 untuk persekitaran yang mesra perniagaan.
  
  
 Kemajuan Ekonomi Makro
  
 Malaysia menghadapi cabaran luar biasa dalam tempoh tiga
 tahun pertama Rancangan disebabkan oleh keadaan yang
 tidak dijangkakan. Ia bermula dengan kelembapan ekonomi
 dunia akibat kemerosotan ekonomi Amerika Syarikat dan
 kemerosotan permintaan keluaran elektronik dunia. Ini
 diburukkan oleh peristiwa 11 September 2001 di Amerika
 Syarikat. Ini pula disusuli dengan pencerobohan ke atas
 Iraq dan penyakit Sindrom Pernafasan Akut Yang Teruk atau
 SARS.  Pemulihan yang telah bermula selepas 11 September
 terjejas kerana peristiwa-peristiwa yang berikutan.
  
 Syukur kepada Allah s.w.t., ekonomi Malaysia masih dapat
 dipulihkan dengan pertumbuhan bagi tahun ini dianggar
 sebanyak 4.5 peratus. Dalam tempoh kajian semula, 2001-
 2003, pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK)
 adalah dianggar sebanyak 3.0 peratus, walaupun faktor
 luar  dan  sumbangan eksport barangan  elektrik  dan
 elektronik sebanyak 70 peratus adalah terlalu tinggi.
  
 Kita harus berbangga kerana pendapatan per kapita telah
 meningkat sebanyak 2.4 peratus setahun daripada RM12,843
 pada tahun 2001 kepada RM14,324 pada tahun 2003. Jika
 berdasarkan  kuasa  beli  pariti,  peningkatan  dalam
 pendapatan per kapita adalah lebih mengkagumkan kerana
 tumbuh pada kadar purata sebanyak 3.9 peratus setahun
 kepada  AS9,380 dalam tahun 2003. Pertumbuhan  telah
 dicapai  dalam suasana harga yang stabil dan  tahap
 pengangguran yang rendah. Perdagangan luar negara juga
 kukuh sebagaimana yang dicerminkan oleh lebihan eksport
 daripada import tiap tahun. Selain daripada itu, defisit
 fiskal  masih  kekal ditahap yang tidak  membebankan
 meskipun terdapat peningkatan perbelanjaan awam berikutan
 dengan  usaha  Kerajaan untuk merangsang  pertumbuhan
 ekonomi. Kita juga berjaya mengurangkan kadar kemiskinan,
 menyediakan perumahan dan kemudahan asas yang lebih baik,
 terutamanya kepada mereka yang berpendapatan rendah tanpa
 menjejas kualiti hidup semua rakyat Malaysia.
  
 Bagi mengurangkan kesan buruk kelembapan ekonomi dunia
 terhadap ekonomi negara, Kerajaan telah memperkenalkan
 dua pakej rangsangan fiskal pada tahun 2001 dan satu lagi
 pakej iaitu Strategi Baru Ke Arah Merangsang Pertumbuhan
 Ekonomi Negara  pada bulan Mei tahun ini. Ini telah
 menghasilkan peningkatan pesat penggunaan awam sebanyak
 12.1 peratus dan pelaburan awam sebanyak 9.6 peratus.
 Penggunaan swasta juga meningkat daripada 2.4 peratus
 pada tahun 2001 kepada 5.2 peratus pada tahun 2003.
 Pertumbuhan dalam permintaan sektor awam dan penggunaan
 swasta telah membantu mengimbangi penguncupan pelaburan
 sektor swasta yang dialami dalam tempoh dua tahun pertama
 Rancangan. Dengan perspektif ekonomi yang lebih baik,
 pelaburan  swasta  kini  telah  pulih  seperti  yang
 ditunjukkan  oleh pertumbuhan di dalam pinjaman  dan
 sekuriti hutang swasta. Eksport negara adalah lebih kukuh
 berikutan kejayaan menembusi pasaran bukan tradisional.
  
 Dalam tempoh kajian semula, sektor perkhidmatan telah
 memainkan peranan yang lebih besar. Ini termasuk sektor
 pelancongan, kewangan, insurans, konsultansi dan lain-
 lain.  Subsektor pengangkutan dan komunikasi termasuk
 pengangkutan kargo udara dan pemunggahan di Pelabuhan
 Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP) telah terus
 meningkat. Pendapatan daripada perjalanan, pelancongan
 dan pendidikan telah meningkat daripada RM19 bilion pada
 tahun  2000  kepada RM22.9 bilion pada tahun  2003.
 Institusi pendidikan tinggi swasta telah menarik jumlah
 pelajar asing yang lebih ramai, terutamanya dari China
 dan Indonesia; sementara industri perkhidmatan kesihatan
 swasta telah memenuhi keperluan pesakit luar terutamanya
 dari Arab Saudi, Brunei, Indonesia dan Singapura.
  
 Dalam sektor pembuatan, industri berorientasikan domestik
 telah memanfaatkan pakej rangsangan fiskal dan kadar
 faedah yang rendah dan menjadi penyumbang utama kepada
 pertumbuhan  sektor  ini.  Kelengkapan  pengangkutan,
 pemprosesan  makanan, fabrikasi  logam  dan  industri
 berasaskan pembinaan telah mencatat prestasi yang kukuh.
 Bagi  industri  berorientasikan  eksport,  industri
 elektronik  telah  pulih  pada  tahun  2002  dengan
 meningkatnya permintaan global bagi semikonduktor. Sektor
 pembuatan terus maju menaiki tangga rangkaian  nilai
 kepada  industri  berteknologi  tinggi  dan  aktiviti
 berintensifkan pengetahuan. Kita perlu  melangkah  ke
 hadapan kerana kita tidak lagi mampu bersaing dalam
 industri berintensifkan pekerja yang berupah  rendah.
 Sektor pertanian juga berkembang berikutan peningkatan
 hasil  tanaman, perikanan dan ternakan  serta  harga
 komoditi yang lebih baik.
  
 Dalam  tempoh  kajian semula, akaun semasa  imbangan
 pembayaran terus mencatatkan lebihan yang besar.  Akaun
 perkhidmatan mencatat defisit yang semakin kecil kerana
 institusi pendidikan dan kesihatan yang berjaya menarik
 orang asing. Pada akhir tahun 2003, akaun semasa imbangan
 pembayaran dijangka mencatat lebihan kira-kira 10 peratus
 daripada KNK.
  
 Dasar pengembangan fiskal Kerajaan yang bertujuan untuk
 membantu  pertumbuhan  ekonomi  yang  terancam  oleh
 kemelesetan  ekonomi dunia telah  meningkatkan  bajet
 mengurus dan pembangunan Kerajaan dengan tinggi.  Kawalan
 terhadap defisit Kerajaan menjadi lebih rumit.  Adalah
 jelas perbelanjaan yang tinggi oleh Kerajaan tidak boleh
 diteruskan.  Pakej rangsangan hanya boleh diadakan untuk
 jangka masa yang singkat. Kita tidak boleh mengadakan
 pakej  rangsangan sebagai satu cara untuk mewujudkan
 peluang  luar  biasa  kepada  pihak  tertentu  yang
 menganggapnya sebagai durian runtuh.  Setelah mendapat
 peluang daripada pakej ransangan mereka perlu kembali
 kepada peluang-peluang biasa.
  
  
 Isu dan Cabaran
  
 Walaupun kita menjangkakan persekitaran ekonomi dunia
 akan bertambah baik dalam tempoh akhir Rancangan, kita
 harus bersedia untuk menghadapi cabaran baru yang akan
 menguji daya tahan, produktiviti, kecekapan dan kemampuan
 inovatif kita. Persekitaran luaran, ekonomi dan politik
 akan terus menjadi perhatian utama.
  
 Walaupun serangan ke atas Iraq adalah singkat dan kesan
 awal  kepada  ekonomi adalah terbatas,  namun  ianya
 mempunyai  kesan  jangka  panjang.  Seperti  dijangka
 pencerobohan  ke  atas Iraq diikuti dengan  beberapa
 serangan  ke  atas kepentingan Amerika Syarikat  dan
 sekutunya di beberapa bahagian dunia. Keadaan ini boleh
 menimbulkan  ketidakstabilan  ke  atas  ekonomi  dan
 mempengaruhi  pemulihan ekonomi.  Kurangnya  keyakinan
 pengguna  dan  perniagaan  melembapkan  dagangan  dan
 pelaburan. Kos perniagaan dan pelaburan meningkat kerana
 keperluan keselamatan.
  
 Walaupun tidak semua daripada faktor-faktor ini dapat
 dikawal oleh kita, tetapi kita masih perlu berusaha
 mengurangkan kesan buruk daripadanya.
  
 Globalisasi  mampu  meningkatkan  dagangan  tetapi
 interpretasi globalisasi yang diterima sekarang lebih
 menguntungkan negara maju kerana tekanannya ialah kepada
 kebebasan dagangan dan bukan dagangan yang  saksama.
 Keutamaan kepada persaingan sudah tentu menguntungkan
 negara maju dan syarikat gergasi mereka.
  
 Kita akan cuba menukar agenda Globalisasi melalui WTO
 (Organisasi Dagangan Dunia). Tetapi sementara itu kita
 perlu bersiap sedia untuk bersaing dalam keadaan tidak
 seimbang.
  
 Kita juga akan menyaksikan persaingan yang lebih sengit
 daripada negara baru di pasaran dunia, termasuk negara
 China dan India. Negara-negara ini telah muncul dengan
 pantas sebagai pusat tarikan pelaburan dan pengeluar
 keluaran  dan perkhidmatan berteknologi.  Upah  yang
 rendah, kerajinan pekerja, pasaran dalaman yang besar
 memberi kelebihan bersaing kepada mereka.
  
 Ahli perniagaan Malaysia harus mencari bahagian-bahagian
 tertentu dan menumpukan tenaga dan modal kepada bahagian-
 bahagian ini supaya keupayaan kita bersaing dalam bidang
 tertentu ini meningkat. Namun kita jangan buat silap
 sekali lagi dengan terlalu bergantung kepada sebilangan
 kecil jenis perniagaan seperti dahulu kita bergantung
 kepada getah dan timah.
  
  
  
  
  
 Tumpuan Dasar Dalam Kajian Separuh Penggal
  
 Teras dasar Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga dan
 Rancangan  Kelapan akan diteruskan  untuk  menghadapi
 cabaran ini.  Di samping itu, Kajian Separuh Penggal
 menyokong Pakej Strategi Baru yang diperkenalkan pada Mei
 2003 bertujuan menangani masalah kritikal dalam beberapa
 bidang untuk menangani masalah dalaman dan luaran yang
 dihadapi. Dengan ini, tumpuan dasar dalam Kajian Separuh
 Penggal adalah untuk:
  
      - Memperkukuhkan asas ekonomi makro
      - Memperkuatkan ketahanan ekonomi bagi menghadapi
       sebarang kejutan;
      - Meningkatkan keupayaan melawan persaingan;
      - Menggiatkan semula pelaburan swasta  dalaman
       terutamanya,  untuk kembali menjadi  jentera
       pertumbuhan;
      - Menerokai sumber pertumbuhan baru;
      - Mempercepatkan  peralihan daripada  teknologi
       rendah dan ekonomi berintensif tenaga kerja
       kepada  ekonomi  berteknologi  tinggi  dan
       berasaskan pengetahuan;
      - Meningkatkan  kualiti  sumber  manusia  bagi
       memenuhi  keperluan ekonomi  yang  diasaskan
       kepada nilai ditambah yang lebih tinggi;
      - Membangunkan masyarakat yang lebih adil dengan
       agihan kekayaan dan pembangunan samarata;
      - Menanam nilai-nilai hidup yang sesuai dengan
       kecapaian tinggi semua kaum, dan
      - Meningkatkan  kerjasama  antarabangsa  bagi
       kesejahteraan.

  
 Memperkukuhkan Prestasi Ekonomi Makro
  
 Kerajaan akan menguruskan ekonomi makro secara berhemat
 bagi memastikan asas ekonomi makro seperti inflasi yang
 rendah,  tabungan yang mencukupi, kedudukan  imbangan
 pembayaran yang sihat, kadar pertukaran yang stabil dan
 kedudukan  fiskal yang berhemat terus  diperkukuhkan.
 Usaha juga akan dibuat untuk memperluaskan asas ekonomi,
 membangunkan sektor kewangan dan pasaran modal yang lebih
 cekap serta memperbaiki risiko pengurusan dan pentadbiran
 korporat.
  
 Prospek ekonomi makro dijangka lebih baik untuk dua tahun
 yang akan datang. KDNK sebenar dijangka tumbuh pada kadar
 purata  6.0 peratus setahun selaras dengan  keluaran
 potensi ekonomi dalam jangka panjang. Kadar pertumbuhan
 ini  akan mengembalikan kita ke landasan asal untuk
 mencapai sasaran pembangunan dalam Dasar Wawasan Negara
 dan Wawasan 2020. Berdasarkan kadar pertumbuhan ini,
 Keluaran Negara Kasar per kapita akan meningkat pada
 purata 4.4 peratus kepada RM15,600 dan kuasa beli pariti
 meningkat dengan lebih tinggi sebanyak 5.5 peratus serta
 mencapai AS10,400 dolar pada tahun 2005.
 Pertumbuhan  dijangka disokong oleh permintaan  dalam
 negeri dan pertumbuhan ekonomi dunia yang berterusan.
 Permintaan swasta akan menjadi peneraju kepada ekonomi
 Malaysia selaras dengan dasar yang menggalakkan sektor
 swasta  untuk  menerajui  pertumbuhan  ekonomi.  Kita
 menjangkakan pelaburan swasta akan pulih dan tumbuh 12
 peratus setahun berikutan permintaan dalam dan  luar
 negeri yang semakin baik. Perusahaan Kecil dan Sederhana
 (PKS)  akan  dijadikan  pemangkin  untuk  menggiatkan
 pelaburan dalam negeri. Kita mahu melihat PKS memainkan
 peranan yang penting dalam ekonomi seperti di negara
 Jepun, Korea Selatan dan Taiwan. Untuk memajukan PKS di
 Malaysia, usaha bersepadu akan dibuat untuk meninggikan
 kemahiran teknologi, menggalakkan penggunaan ICT secara
 meluas  serta  meningkatkan  kemampuan  mencipta  dan
 membangunkan produk baru berjenama sendiri. Usaha juga
 akan terus diambil untuk mempertingkatkan pencapaian PKS
 terhadap  kemudahan  pembiayaan, termasuk  menyediakan
 kemudahan  pembiayaan  yang  dibentuk  sesuai  dengan
 keperluan khusus mereka.
  
 Sementara kita akan terus menggalakkan pelaburan asing
 langsung,  perhatian yang lebih akan  diberi  kepada
 pelaburan  tempatan.  Pertanian, terutamanya  ternakan
 lembu, kambing, ikan air tawar dan air masin, ladang
 tanaman campuran mempunyai potensi yang besar.  Pelabur
 dalam bidang-bidang ini akan dibantu dan diberi insentif
 terutama yang bertujuan keluaran untuk eksport. Demikian
 juga industri fabrikasi logam dan eksport kecekapan dalam
 bidang  pembangunan  infrastruktur.  Kerajaan  akan
 bekerjasama dengan kontraktor Malaysia untuk mendapat dan
 melaksanakan projek di luar negara.
  
 Penggunaan  swasta dijangka tumbuh pada kadar  tujuh
 peratus disebabkan keyakinan pengguna yang berterusan dan
 pendapatan boleh guna yang meningkat. Dasar fiskal dan
 kewangan yang lebih baik, peluang pekerjaan yang cerah,
 pemulihan dalam permintaan luar negeri, harga komoditi
 yang lebih baik dan kesan positif keuntungan pasaran
 saham yang cergas akan menggalakkan penggunaan  oleh
 swasta. Dasar kita untuk mengekalkan kadar faedah dan
 inflasi yang rendah akan meningkatkan permintaan terhadap
 barangan tahan lama.
  
 Bagaimanapun, Kerajaan akan mengurangkan pelaburan awam
 kepada tahap yang lebih sihat dalam tempoh dua tahun akan
 datang  berikutan dengan jangkaan pemulihan pelaburan
 sektor swasta dan pertumbuhan penggunaan awam yang lebih
 baik.
  
 Dengan prospek perdagangan dunia yang semakin  baik,
 eksport  Malaysia dijangka meningkat  dan  berkembang
 sebanyak  7.4 peratus setahun. Berikutan dengan  ini
 lebihan akaun dagangan akan dapat dikekalkan dalam tempoh
 kajian  semula.  Defisit  akaun  perkhidmatan  akan
 berkurangan kerana aliran masuk yang tinggi  melalui
 sektor pelancongan, pendidikan, pengangkutan, kewangan,
 kesihatan dan perkhidmatan profesional. Bagi tempoh akhir
 Rancangan, lebihan akaun semasa dijangka terus dapat
 dikekalkan pada tahap 10 peratus daripada KNK pada tahun
 2005.
 Sektor pembuatan dan perkhidmatan akan terus menjadi
 penyumbang utama kepada pertumbuhan. Sektor pembuatan
 dijangka kembali kepada paras pertumbuhan yang tinggi
 iaitu 7.8 peratus setahun berikutan permintaan  yang
 kembali sihat dalam sektor kecil elektronik dan elektrik
 serta  kelengkapan  pengangkutan. Sektor  perkhidmatan
 dijangka  berkembang  sebanyak 6.0  peratus  setahun,
 disumbang  terutamanya  oleh sektor  kecil  kewangan,
 insurans,  harta  tanah dan perkhidmatan  perniagaan;
 perdagangan borong dan runcit, pelancongan, hotel dan
 restoran, pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi.
  
  
 Meningkatkan Daya Saing dan Ketahanan
  
 Sebagaimana telah saya nyatakan dalam ucapan Bajet 2004,
 berasaskan laporan World Competitiveness Year Book 2003,
 Malaysia menduduki tangga keempat negara paling berdaya
 saing di kalangan negara berpenduduk lebih 20 juta.
 Pencapaian ini merupakan kemajuan besar bagi daya saing
 negara daripada kedudukan kesepuluh pada tahun 2001 dan
 kedudukan keenam pada tahun 2002. Daripada segi prestasi
 ekonomi,  kecekapan pemerintahan Kerajaan,  pengurusan
 perniagaan  serta infrastruktur, Malaysia  adalah  di
 kalangan sepuluh negara teratas.
  
 Kita boleh berbangga dengan pencapaian kita akan tetapi
 kita tidak boleh berasa terlalu selesa dan alpa dengan
 pencapaian tersebut. Kita harus ingat bahawa walaupun
 kita adalah negara perdagangan global yang besar tetapi
 sumbangan dagangan kepada ekonomi negara agak kecil.  Ini
 adalah kerana peratusan yang besar eksport dan import
 kita  dimiliki oleh pelabur asing.  Sumbangan kepada
 pendapatan kita tidaklah seimbang dengan saiz dagangan
 mereka.  Justeru itu kita akan memberi galakan  dan
 tekanan kepada industri milik tempatan yang menyumbangkan
 lebih  banyak  kepada  pertumbuhan  ekonomi  negara.
 Kebolehan kita dalam bidang industri telah meningkat dan
 menjadi lebih canggih. Kita sekarang mampu mengeluarkan
 hampir semua barangan buatan yang dieksport oleh kita dan
 lebih dari itu.  Jepun, Korea dan China membeli atau
 mempelajari teknologi asing dan mengadakan perusahaan
 mereka sendiri. Dan mereka berjaya. Kita sekarang mampu
 berbuat  demikian.  Di  samping  terus  menggalakkan
 pelaburan asing, kita hendaklah berusaha supaya pelaburan
 tempatan ditingkatkan.
  
 Untuk ini Kerajaan akan mengambil inisiatif secara lebih
 tersusun untuk mewujudkan suasana mesra perniagaan yang
 dapat menjana kekayaan. Kita akan terus berusaha untuk
 mengurangkan kos menjalankan perniagaan, mengkaji semula
 struktur insentif, memperbaiki perolehan pasaran  dan
 memastikan bekalan sumber manusia yang sejajar dengan
 perubahan teknologi dan permintaan pasaran. Kita juga
 perlu  meningkatkan penggunaan keupayaan infrastruktur
 yang telah dibina dengan lebih tinggi bagi meningkatkan
 kecekapan dan produktiviti ekonomi yang lebih luas. Di
 mana perlu, Kerajaan akan terus menyediakan infrastruktur
 fizikal yang baru dan terkini.
  
 Sebagaimana telah diumumkan dalam Pakej Strategi Baru
 pada bulan Mei tahun ini, Kerajaan beriltizam untuk
 melonggarkan  peraturan  dan  memperbaiki   sistem
 penyampaian.  Ianya akan memudahkan  lagi  pelaburan,
 mempercepatkan  proses kelulusan di setiap  peringkat
 pentadbiran,  meringkaskan  proseidur,   mengukuhkan
 kemampuan  dan  keupayaan sumber  manusia,  meluaskan
 penggunaan  teknologi maklumat dan komunikasi  (ICT),
 memastikan  pematuhan  piagam  pelanggan  di  samping
 mengukuhkan keutuhan pengurusan dan tadbir urus.
  
 Namun untuk mengalih strategi pertumbuhan daripada yang
 berasas input kepada yang berasaskan produktiviti tetap
 akan memakan masa. Dalam tempoh kajian semula, sumbangan
 produktiviti faktor keseluruhan (TFP) atau Total Factor
 Productivity kepada pertumbuhan KDNK adalah 25.5 peratus
 manakala selebihnya disumbangkan oleh input buruh dan
 modal.  Kita  perlu menekankan bahawa  dalam  jangka
 sederhana dan panjang, kemajuan dalam TFP akan menjadi
 lebih penting dalam memacu pertumbuhan yang berterusan
 berbanding kadar pelaburan yang tinggi.
  
 Kajian produktiviti di peringkat firma baru-baru ini
 mendapati  bahawa terdapat variasi yang besar  dalam
 prestasi produktiviti di kalangan industri. TFP yang
 tinggi  dicatatkan  di kalangan  firma  yang  besar,
 berteknologi  canggih, yang mengeksport dan  terlibat
 dengan  FDI.  Juga  didapati  firma  yang  mempunyai
 produktiviti yang tinggi akan tumbuh lebih cepat. Oleh
 itu, syarikat-syarikat seharusnya memberi lebih keutamaan
 untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan. Mereka
 harus memperkuatkan teknologi baru, membuat pembaharuan
 dan memulakan P&P, mempertingkatkan penggunaan ICT di
 dalam operasi dalaman dan luaran mereka, mengurangkan kos
 pengeluaran  dan  meningkatkan  kualiti  barang  dan
 perkhidmatan  mereka.  Produktiviti  buruh   perlu
 ditingkatkan  dengan  meningkatkan  kemahiran  secara
 berterusan dan memperbaiki kemahiran keusahawanan dan
 pengurusan. Firma juga perlu beralih kepada sistem upah
 yang dikaitkan dengan produktiviti.
  
  
 Meneruskan Agenda Pengagihan
  
 Sebelum Dasar Ekonomi Baru diperkenalkan, kemiskinan di
 Malaysia berada pada kadar 52.4 peratus pada tahun 1970.
 Semasa  pembentangan Kajian Separuh Penggal Rancangan
 Malaysia Keempat pada tahun 1983, tahap kemiskinan masih
 tinggi iaitu kira-kira 21 peratus. Kini, sukacita saya
 menyatakan  bahawa  tahap  kemiskinan  negara  telah
 berkurangan kepada 5.1 peratus pada tahun 2002 dan kita
 menjangkakan kemiskinan mutlak dapat dibasmi sepenuhnya
 pada  tahun 2005. Daripada segi pendapatan isirumah,
 purata di Malaysia telah meningkat sebanyak tiga kali
 ganda daripada RM1,098 sebulan pada tahun 1983 kepada
 RM3,011 sebulan pada tahun 2002. Kenaikan mendadak ini
 tidak terlihat di mana-mana negara lain.
  
 Daripada angka-angka ini adalah jelas program pembangunan
 dan pengurangan kemiskinan oleh Kerajaan berjaya mencapai
 matlamatnya.  Tetapi apabila kemiskinan  sudah  dapat
 dihapuskan  kita  perlu tingkatkan  paras  pendapatan
 kemiskinan supaya usaha akan terus dibuat untuk menaikkan
 pendapatan mereka yang berada di bawah paras kemiskinan
 yang baru.
  
 Oleh  itu  Kerajaan  akan  terus  melaksanakan  Skim
 Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR) melalui projek
 yang dapat menjana pendapatan yang lebih tinggi.  Tetapi
 rakyat sendiri perlu bantu dengan menguasai kecekapan dan
 ilmu serta sanggup bekerja dengan lebih rajin dan tekun.
 Antara program yang akan diteruskan termasuklah Program
 Pembangunan Bersepadu Desa Terpencil, Program Pembangunan
 Minda Insan, Program Bantuan Perumahan dan Skim ASB-
 Sejahtera.
  
 Sebuah kajian khas pendapatan isirumah sedang dijalankan
 untuk  menentukan keadaan kemiskinan  sebenar,  tahap
 pendapatan dan kualiti hidup golongan minoriti Bumiputera
 di Sabah dan Sarawak. Fasa pertama kajian yang meliputi
 sembilan golongan minoriti telah siap dan ia mendapati
 tahap  kemiskinan adalah tertinggi di kalangan  kaum
 Rungus, Sulu dan Orang Sungei di Sabah dan Penan, Kenyah
 dan Kajang di Sarawak. Di Semenanjung orang asli adalah
 antara yang termiskin. Berdasarkan kajian ini, Kerajaan
 sedang merumuskan program yang lebih tertumpu kepada
 menaikkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di kawasan
 pedalaman dan terpencil di Sabah dan Sarawak dan orang
 asli di Semenanjung.
  
 Selain  daripada  program  Kerajaan  untuk  membasmi
 kemiskinan, badan bukan kerajaan (NGO) dan sektor swasta
 perlu memperluaskan aktiviti dan liputan program mereka
 dalam membantu golongan miskin.
  
 Yang terpenting dalam usaha ini ialah mewujudkan peluang
 pekerjaan,  memberi pendidikan dan latihan.  Bantuan
 subsidi adalah pendekatan yang menghakiskan jatidiri dan
 kejayaan usaha untuk membangunkan masyarakat Malaysia
 yang berdayatahan.  Kerajaan akan mengurangkan subsidi
 secara beransur-ansur.
  
 Isu  ketidakseimbangan pendapatan di antara  dan  di
 kalangan kumpulan etnik, kumpulan pendapatan, wilayah dan
 negeri  akan  terus  ditangani.  Kini  jarak  antara
 pendapatan  yang tertinggi dan yang  terendah  dalam
 Kerajaan telah dikurangkan. Di waktu merdeka dicapai
 gaji pegawai tertinggi Kerajaan adalah 78 kali ganda
 berbanding dengan kakitangan yang terendah.  Demikian
 juga jarak pendapatan tinggi dan rendah swasta. Sekarang
 gaji tertinggi pegawai Kerajaan hanya 29 kali ganda
 berbanding gaji yang terendah.
  
 Berkenaan dengan penyusunan semula masyarakat,  semua
 kumpulan etnik telah mencatat peningkatan hak milik modal
 saham dalam tempoh kajian semula. Hak milik modal saham
 Bumiputera telah meningkat daripada RM63 bilion pada
 tahun 2000 kepada RM73.2 bilion pada tahun 2002, iaitu
 mencatat kadar pertumbuhan 7.8 peratus setahun. Walau
 bagaimanapun, peratusan ekuiti saham Bumiputera telah
 berkurangan sedikit daripada 18.9 peratus pada tahun 2000
 kepada  18.7 peratus pada tahun 2002. Syarikat  dan
 perniagaan Bumiputera masih terlalu rapuh dan  mudah
 dirosakkan  oleh faktor-faktor seperti kegawatan  dan
 pertumbuhan ekonomi yang rendah.  Peratusan hak milik
 modal  saham masyarakat Cina telah meningkat  kepada
 RM159.8 bilion pada tahun 2002, berkembang pada kadar
 11.2  peratus  setahun dalam tempoh  kajian  semula.
 Sementara itu, ekuiti masyarakat India telah meningkat
 kepada hampir RM6 bilion pada tahun 2002, dengan kadar
 pertumbuhan sebanyak 7.6 peratus.
  
 Kerajaan menyedari bahawa usaha untuk meningkatkan ekuiti
 Bumiputera dalam tempoh akhir Rancangan akan menjadi
 lebih mencabar terutamanya berikutan globalisasi  dan
 liberalisasi pasaran yang lebih luas. Sehubungan itu,
 lebih banyak usaha diperlukan untuk menyediakan peluang
 kepada Bumiputera dalam sektor terpilih sekiranya sasaran
 30 peratus ekuiti Bumiputera menjelang tahun 2010 ingin
 dicapai. Untuk itu, Kerajaan akan menubuhkan  sebuah
 institusi pelaburan yang baru, Dana Harapan untuk menarik
 dan menggerakkan sumber kewangan Bumiputera. Langkah ini
 akan membolehkan pengenalan keluaran unit amanah yang
 inovatif dan mengembangkan lagi peluang pelaburan untuk
 Bumiputera. Di samping itu, Kerajaan akan memberikan
 sekurang-sekurangnya 60 peratus daripada perolehan dan
 kerja kontrak dalam projek Kerajaan kepada Bumiputera
 yang menunjuk kecekapan dan bersikap bertanggungjawab
 dalam melaksanakan kontrak yang diberi kepada mereka.
  
 Sebagai  sebahagian daripada usaha penyusunan semula,
 penekanan telah juga diberikan untuk menyusun semula
 pekerjaan  bagi  memastikan  corak  pekerjaan  dapat
 mencerminkan komposisi etnik dan negara. Kita  telah
 menyaksikan  bahawa  terdapatnya  peningkatan  dalam
 penyertaan Bumiputera dalam kategori pekerja profesional,
 pengurusan dan pekerjaan berpendapatan tinggi yang lain.
 Bagi  lapan  pekerjaan professional  terpilih,  iaitu
 akauntan, arkitek, doktor, doktor gigi, doktor haiwan,
 jurutera, juruukur dan peguam, nisbah bilangan Bumiputera
 yang berdaftar telah meningkat daripada 35.5 peratus pada
 tahun 2000 kepada 37.2 peratus pada tahun 2002.
  
 Pendidikan dan latihan akan kekal sebagai pendekatan
 terpenting untuk mencapai objektif penstrukturan semula
 pekerjaan. Bantuan akan diberi kepada pelajar Bumiputera
 yang berkelayakan untuk menuntut di institusi pendidikan
 tinggi awam dan swasta, terutamanya dalam bidang sains,
 ICT dan kursus professional. Pendidikan moral dan semaian
 nilai-nilai hidup yang mulia akan dipupuk supaya budaya
 yang sesuai dengan kejayaan diterap dan diamal oleh
 mereka. Langkah untuk meningkatkan penglibatan  bukan
 Bumiputera  di  perkhidmatan  awam  akan  diteruskan
 terutamanya dalam profesion yang kurang diceburi bukan-
 Bumiputera seperti perguruan, kejururawatan, polis dan
 tentera. Kita mengambil maklum, bahawa bukan Bumiputera
 telah diwakili sepenuhnya dalam profesion yang lain.
  
 Kerajaan juga akan terus melaksanakan pelbagai program
 dan  memberikan bantuan untuk membangunkan Masyarakat
 Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB)  yang
 berdaya saing dan berdaya tahan. Pakej program seperti
 Program Pembangunan Vendor, Program Pembangunan Francais,
 Skim  Modal Teroka dan usahasama yang telah memberi
 penekanan kepada pengurusan berkualiti, kecekapan dan
 etika perniagaan yang baik akan digalakkan untuk membantu
 membangunkan MPPB.
  
  
 Mempercepatkan  Peralihan  Kepada  Ekonomi  Berasaskan
 Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
  
 Maklumat dan pengetahuan telah menjadi semakin penting
 untuk  menghasilkan pertumbuhan ekonomi  yang  mapan,
 mengekalkan  daya saing dan merubah cara  pentadbir,
 industri dan individu mengendalikan urusan mereka. Kita
 telah memulakan usaha untuk beralih daripada ekonomi
 berasaskan input kepada ekonomi berasaskan pengetahuan
 dan produktiviti pada pertengahan tahun 1990an.
  
 Kita meletakkan asas bagi ekonomi berasaskan maklumat dan
 pengetahuan dengan penggubalan Agenda IT Negara  dan
 penubuhan  Koridor Raya Multimedia. Rangka  Rancangan
 Jangka Panjang Ketiga pada tahun 2001 telah mengulangi
 iltizam  Kerajaan  untuk  mengambil  pendekatan  yang
 menyeluruh untuk menggerakkan peralihan kepada ekonomi
 berasaskan  maklumat dan pengetahuan. Kita seterusnya
 merangka Pelan Induk Ekonomi Berasaskan Pengetahuan pada
 tahun 2002 yang mengandungi kesemua aspek yang diperlukan
 untuk  dilaksanakan bagi membolehkan  peralihan  ini,
 termasuklah  dalam bidang infrastruktur  fizikal  dan
 institusi, keupayaan sains dan teknologi di  samping
 menangani  isu  jurang  digital.  Tekanan  untuk
 mempercepatkan lagi proses ini telah semakin bertambah
 berikutan peningkatan persaingan global.
  
 Walaupun Malaysia telah bersiap sedia untuk menerima
 ekonomi berasas pengetahuan, aktiviti daya cipta tempatan
 masih lagi ketinggalan. Keupayaan inovasi dan teknologi
 di kalangan industri kita pada amnya adalah rendah.
 Kebanyakan industri tempatan adalah hanya menggunakan
 teknologi sedia ada atau yang diubahsuai. Kemajuan yang
 dicapai oleh industri getah dan kelapa sawit hasil kajian
 daripada  penyelidik dan pembangunan tidak berkembang
 kepada  bidang industri pembuatan. Sekiranya industri
 pembuatan terus dengan menunggu ciptaan orang  lain,
 mereka tetap akan tertinggal di belakang dan akan merosot
 prestasi.  Kerajaan  beriltizam  untuk  memperkenalkan
 insentif  yang  bersesuaian  untuk  menggalakkan  dan
 memperbaiki S&T serta keupayaan inovasi agar lebih banyak
 firma Malaysia berupaya membuat peralihan teknologi untuk
 menjadi pereka cipta.
  
 Kerajaan pada tahun ini telah melancarkan Dasar Sains &
 Teknologi II bertujuan untuk menyediakan rangka kerja
 bagi  menggalakkan  langkah  ini.  Dasar  ini  telah
 memperkenalkan beberapa dimensi baru dan penekanan untuk
 mengukuhkan penyelidikan serta kapasiti dan keupayaan
 teknologi,   pengkomersialan   hasil   penyelidikan,
 pembangunan sumber manusia, memupuk budaya sains, inovasi
 dan  keusahawanan di samping memastikan lebih banyak
 penerapan  dan  penggunaan  teknologi  berlaku.  Bagi
 meningkatkan lagi pengkomersialan, penemuan P&P, langkah
 akan dilaksanakan untuk meningkatkan kadar penyebaran
 hasil  penyelidikan  yang dijalankan  oleh  institusi
 penyelidikan awam dan universiti di samping meningkatkan
 kerjasama sektor awam dan swasta.  Saya ingin menyeru
 sektor swasta untuk menyokong inisiatif Kerajaan dengan
 melabur  dalam P&P dan bekerjasama dengan  institusi
 pendidikan tinggi dan institusi penyelidikan.
  
 Untuk memastikan penawaran sumber tenaga S&T berkualiti
 yang mencukupi, pelajar terbaik akan digalakkan untuk
 mengikuti  program  dalam sains tulen,  termasuk  di
 peringkat selepas ijazah dan selepas doktor falsafah.
 Biasiswa tambahan dan lain-lain bentuk bantuan kewangan
 akan disediakan untuk tujuan ini. Kita akan juga terus
 melonggarkan  prosedur untuk mengambil pekerja  asing
 berkemahiran  tinggi  dalam  sektor  berintensifkan
 teknologi.
  
 Bioteknologi telah dikenalpasti sebagai salah satu bidang
 penting yang akan menyumbang kepada peralihan Malaysia ke
 arah negara maju menjelang tahun 2020. Untuk menyokong
 pembangunan industri bioteknologi di Malaysia, tiga buah
 makmal sementara telah ditubuhkan iaitu di bidang genomik
 dan biologi molekular di UKM, bioteknologi pertanian di
 MARDI dan nutraseutikal serta bioteknologi farmaseutikal
 di  UPM. Di samping itu, usahasama strategik dengan
 Massachusetts Institute of Technology di bawah Program
 Kerjasama  Bioteknologi Malaysia-MIT telah menyediakan
 asas  bagi  mempercepatkan pembangunan keupayaan  dan
 kapasiti P&P tempatan dalam bidang bioteknologi.
  
 Malaysia mempunyai potensi untuk dibangun sebagai sebuah
 hab serantau dan global bagi ICT dan multimedia. Dalam
 tempoh kajian semula, Kerajaan telah melaksanakan usaha
 bersepadu bagi mencapai matlamat ini. Beberapa perubahan
 dasar telah dibuat untuk meliberalisasi dan menggalakkan
 persekitaran  yang berdaya saing dan  dinamik  untuk
 pertumbuhan  sihat bagi industri ICT dan multimedia.
 Inisiatif ini telah berjaya merangsang pertumbuhan bagi
 pelbagai perkhidmatan yang mempunyai nilai ditambah yang
 tinggi, termasuklah aplikasi berasaskan suara, data dan
 teks  dan  juga pasaran untuk perhubungan berasaskan
 elektronik dan pusat data dalam negara.
  
  Pelaburan kita dalam infrastruktur ICT berkualiti tinggi
 telah membantu meningkatkan daya tarikan Malaysia sebagai
 lokasi yang diutamakan untuk MNC menubuhkan ibu pejabat
 operasi, pusat perolehan antarabangsa, pusat pengagihan
 serantau, pusat logistik bersepadu, dan pusat P&P. Bagi
 mempercepatkan pembangunan Malaysia sebagai hub  ICT,
 dalam tempoh kajian semula National ICT Strategic Roadmap
 akan disediakan, di samping memperluaskan infrastruktur
 telekomunikasi.
 Koridor Raya Multimedia, yang telah dilancarkan tujuh
 tahun  lalu,  telah berjaya mempergiatkan pembangunan
 industri yang berkait dengan ICT. Pada akhir  bulan
 September 2003, sebanyak 903 syarikat telah diberikan
 status MSC, termasuk 59 syarikat bertaraf dunia dan 277
 syarikat milik asing. Jumlah jualan syarikat bertaraf MSC
 telah meningkat kepada RM 3.63 bilion pada tahun lepas
 dengan jualan eksport bernila RM 620 juta.
  
 Kita juga telah meletakkan rangka kerja bertaraf dunia
 dengan  menggubal undang-undang siber dan  menjadikan
 Cyberjaya dan Putrajaya sebagai bBandar bistari utama di
 dunia. Dalam Mesyuarat Penasihat Antarabangsa ketujuh
 yang diadakan baru-baru ini, MSC telah menerima sokongan
 dan pujian kerana kemajuan luar jangkaan daripada anggota
 badan  tersebut. Dalam tempoh fasa kedua yang  akan
 berakhir pada tahun 2010, MSC akan disambungkan dengan
 bandar siber yang lain di dunia
  
 Semasa negara sedang bergerak ke arah pembangunan ICT,
 kita sentiasa sedar akan perlunya untuk mengurangkan
 jurang digital di antara lokasi dan masyarakat. Ini
 adalah untuk memastikan supaya mereka yang berada di
 kawasan luar bandar dan terpencil tidak akan ketinggalan
 dalam  proses peralihan ini. Kerajaan telah melipat-
 gandakan usaha untuk menyediakan kemudahan  ICT  dan
 capaian  internet untuk kumpulan ketinggalan termasuk
 menubuhkan 16 pusat Internet Desa dan 15 pusat InfoDesa
 di seluruh negara.
  
 Untuk mengurangkan lagi jurang digital, Rangka Kerja
 Jurang Digital Negara akan dirumus bagi menyediakan garis
 panduan  terhadap pelaksanaan projek dan  mengelakkan
 pertindihan kerja. Penguasaan Bahasa Inggeris disemua
 peringkat  serta  penggunaan  bahasa  inggeris  untuk
 pelajaran sains dan matematik dipercayai akan menyumbang
 kepada usaha ini.
  
  
 Pembangunan Sumber Manusia
  
 Modal manusia adalah kunci masa depan kita. Mewujudkan
 tenaga kerja yang berdaya saing secara global ialah asas
 kepada peningkatan daya saing dan tarikan pelaburan baru.
 Untuk  tujuan  ini, pembangunan sumber manusia  akan
 menumpukan  kepada  tiga dimensi  iaitu,  pembangunan
 pengetahuan, pencapaian kemahiran dan penanaman nilai
 positif. Membangunkan pekerja yang berpendidikan tinggi
 dan mempunyai kemahiran yang pelbagai tidak semestinya
 menjamin produktiviti yang tinggi kerana adalah juga
 penting bagi pekerja berkenaan mempunyai etika kerja yang
 baik di semua peringkat.
  
 Sesungguhnya  kejayaan atau kegagalan sesuatu  bangsa
 mempunyai kaitan yang rapat dengan budaya iaitu jumlah
 nilai-nilai yang dipegang dan diamal oleh bangsa itu.
 Oleh itu kerajaan akan berusaha untuk membentuk budaya
 bangsa Malaysia yang bersikap positif terhadap kerja,
 berdisiplin, rajin dan bertanggungjawab. Jika budaya ini
 diserapkan, semua rakyat Malaysia samada di desa atau di
 bandar, daripada apa jua kumpulan etnik akan menikmati
 kehidupan yang selesa dan sejahtera.
  
 Justeru itu pusat-pusat latihan dan pendidikan  akan
 memasukkan  pengajaran berkenaan budaya dan  kesannya
 semasa memberi latihan kemahiran dan didikan.
  
 Kita sedar bahawa mata pelajaran Sains dan Matematik amat
 penting dalam mempengaruhi perubahan teknologi. Oleh itu,
 penekanan yang lebih akan diberikan kepada kedua mata
 pelajaran  ini.  Selain daripada  menggunakan  Bahasa
 Inggeris  sebagai  bahasa pengantar,  pengajaran  dan
 pembelajaran mata pelajaran ini di sekolah akan menjadi
 lebih menarik dengan menggunakan bahan kursus elektronik
 berorientasikan tempatan dan memberi penekanan  besar
 kepada kerja amali dalam sains.
  
 Matlamat kita ialah untuk terus meningkatkan kualiti
 tenaga kerja. Pada tahun 2010, 35 peratus tenaga buruh
 akan memiliki kelayakan di tahap tertiari, iaitu dua kali
 lebih tinggi berbanding dengan 17.1 peratus pada masa
 kini. Sasaran ini masih lagi rendah berbanding kadar di
 sesetengah negara maju pada masa kini seperti Amerika
 Syarikat 41 peratus, Finland 36 peratus, Ireland 43
 peratus dan Jepun 36 peratus.
  
 Bagi memenuhi permintaan terhadap pendidikan tertiari,
 khususnya dalam bidang teknikal, di samping mengembangkan
 keupayaan universiti yang sedia ada, kita kini telah
 menubuhkan  kolej  universiti. Kolej  universiti  ini
 menumpukan  kepada bidang pengajian kejuruteraan  dan
 teknologi dan memberi penekanan kepada pengalaman hands-
 on  dengan menggunakan pendekatan pembelajaran secara
 amali  dan experiential. Kita dapati bahawa kumpulan
 siswazah  yang  pertama kali dihasilkan  oleh  kolej
 universiti mudah mendapat pekerjaan.
  
 Memandangkan kapasiti sektor awam yang terhad, sektor
 swasta perlu terus meluaskan pembabitan dalam pendidikan
 dan latihan.  Pengurangan kadar faedah dan penyemakan
 semula  bayaran  balik  pinjaman  Perbadanan  Tabung
 Pendidikan Tinggi Nasional seperti yang diumumkan dalam
 Bajet 2004 akan membolehkan lebih ramai calon  yang
 berkelayakan melanjutkan pelajaran di peringkat tertiari.
 Peruntukan tambahan sebanyak RM500 juta telah disediakan
 kepada Tabung Pembangunan Kemahiran untuk membolehkan
 lebih ramai calon mengikuti latihan kemahiran. Garis
 panduan untuk penyediaan pinjaman telah dikaji semula
 untuk memastikan keberkesanan tabung ini.
  
 Pertumbuhan ekonomi yang perlahan dalam tempoh kajian
 semula telah mengakibatkan peningkatan jumlah siswazah
 yang  menggangur. Bagi mengurangkan keadaan ini  dan
 mengambil faedah daripada pasaran pekerjaan yang kurang
 aktif, Kerajaan telah melancarkan program latihan yang
 khusus pada tahun 2001 untuk terus mempelbagai  dan
 meningkatkan pengetahuan dan kemahiran siswazah tersebut.
 Di bawah Pakej Strategi Baru dan Bajet 2004, Kerajaan
 telah  menyediakan dana tambahan untuk  latihan  dan
 insentif cukai ke atas kos yang ditanggung oleh majikan
 untuk mengambil siswazah ini. Untuk terus meningkatkan
 peluang pekerjaan kepada siswazah, institusi pendidikan
 tinggi akan mengiatkan usaha untuk melengkapkan soft
 skill  mereka seperti kebolehan berkomunikasi,  kerja
 berpasukan dan keupayaan menyelesaikan masalah.
  
 Dihampir semua negara di dunia kefasihan dalam Bahasa
 Inggeris dianggap begitu penting sehingga pembelajaran
 bahasa ini diberi keutamaan. Jika kita ingin bersaing
 untuk mendapat pekerjaan, kita juga perlu memberi tekanan
 yang sama.  Oleh kerana itu, pelajaran Bahasa Inggeris,
 Sains dan Matematik ditekankan dan diajar dalam bahasa
 berkenaan.   Penguasaan  bahasa-bahasa  lain  juga
 digalakkan.  Dalam zaman ini tiap seorang yang ingin
 kejayaan perlu menguasai sekurang-kurangnya dua bahasa.
  
 Latihan di tempat kerja akan dijadikan sebahagian penting
 dalam sistem penyampaian latihan untuk memastikan latihan
 kemahiran  lebih  berorientasikan  keperluan  pasaran.
 Pelaksanaan pendekatan latihan berkembar yang disesuaikan
 mengikut keperluan tempatan, akan memastikan kemahiran
 dan  pengetahuan pekerja sentiasa dikemas kini untuk
 menyamai dengan proses pengeluaran yang semakin moden dan
 canggih yang digunakan oleh firma. Pendekatan latihan
 ini, yang membabitkan latihan di institusi latihan dan
 tempat kerja, akan menyumbang kepada peningkatan peluang
 latihan untuk lepasan sekolah dan pekerja.
  
 Pendidikan telah dikenalpasti sebagai industri eksport
 dan  sumber penting kepada pendapatan tukaran asing.
 Sehubungan dengan ini, institusi pengajian tinggi swasta
 harus  mewujudkan pengkhususan dalam bidang pengajian
 tertentu dan mengambil peluang daripada usaha  untuk
 menggalakkan Malaysia sebagai pusat pendidikan serantau
 yang unggul. Kita akan memperkenalkan langkah yang sesuai
 untuk  menggalakkan persaingan di kalangan  institusi
 pengajian tinggi supaya mereka boleh muncul  sebagai
 universiti utama dan terkemuka setanding dengan taraf
 Cambridge di Britain, Harvard di Amerika Syarikat dan
 Waseda di Jepun. Empat pejabat penggalakan pendidikan
 telah dibuka untuk menyokong inisiatif sektor swasta
 mendapat pelajar negara lain.
  
  
 Meningkatkan Kecekapan Perbelanjaan Sektor Awam
  
 Kerajaan  akan terus mengamalkan dasar  fiskal  yang
 berhemat dalam tempoh akhir Rancangan. Disiplin fiskal
 akan dipertingkatkan dengan mengamalkan kawalan kos yang
 ketat. Langkah ini adalah bagi mencegah peningkatan kos
 dan memastikan projek pembangunan benar-benar memberi
 nilaian  wang  seperti  yang  dibelanjakan.  Tujuan
 melaksanakan projek pembangunan adalah untuk  memberi
 faedah  kepada  rakyat.  Sementara  ia  juga  dapat
 menguntungkan  kontraktor  tetapi  tidaklah  sehingga
 merugikan rakyat seperti yang berlaku kepada pembinaan
 makmal komputer.
  
 Sehubungan itu, Kerajaan tidak akan bertolak ansur lagi
 dengan kontraktor yang gagal menyiapkan projek mengikut
 masa  dan  dengan  mengikut  kualiti  sebagaimana
 dipersetujui. Kerajaan tidak akan teragak-agak  untuk
 menamatkan kontrak bagi kontraktor yang tidak mematuhi
 syarat, serta menyenarai hitam dan menghalang mereka
 daripada menyertai tender di masa hadapan. Ini adalah
 bagi memastikan hanya mereka yang mempunyai rekod bersih,
 boleh  dipercayai dan mampu menyiapkan projek sahaja
 diberi peluang lagi untuk membuat tawaran bagi kontrak
 Kerajaan.
  
 Sebagai  langkah untuk menyekat kenaikan kos  projek
 pembangunan, Kerajaan telah memutuskan bahawa  projek
 tidak lagi akan dilaksanakan secara rundingan terus,
 kecuali projek yang benar-benar perlu dan dalam keadaan
 tertentu. Kontrak untuk projek pembangunan akan hanya
 dilaksanakan sama ada secara tender terbuka atau tender
 terhad  kerana  sekarang sudah ada ramai  Kontraktor
 bumiputra yang cekap dan mereka perlu bersaing sesama
 mereka untuk mendapat kontrak. Bagi mengawal kos, semua
 projek  hendaklah  dirujuk kepada Jawatankuasa  Kecil
 Piawaian dan Kos.
  
 Kerajaan akan hanya melaksanakan projek secara fast track
 sekiranya faktor masa adalah amat penting.  Bilangan
 projek yang akan dilaksanakan melalui pendekatan ini
 dijangka akan berkurangan apabila keupayaan perancangan
 kita diperbaiki dan bajet dua tahun diperkenalkan. Bagi
 projek yang dilaksanakan melalui pendekatan reka bentuk
 dan  bina,  kita akan melantik perunding  berasingan
 daripada pereka bentuk kontraktor yang membuat tawaran.
  
 Seperti mana telah saya nyatakan sebelum ini, dalam
 tempoh tiga tahun pertama Rancangan Malaysia Kelapan,
 Kerajaan terpaksa mengambil langkah kitaran balas atau
 counter  cyclical  untuk  membendung  kesan  daripada
 pertumbuhan ekonomi dunia yang perlahan dan kelembapan
 aktiviti sektor swasta. Hasil daripada tindakan dasar
 fiskal yang mengembang, 99.3 peratus daripada siling asal
 perbelanjaan  pembangunan Rancangan  Malaysia  Kelapan
 sebanyak RM110 bilion akan habis dibelanjakan menjelang
 akhir tahun ini. Oleh itu, Kerajaan bercadang untuk
 menambah siling pembangunan Rancangan Malaysia Kelapan
 sebanyak RM50 bilion kepada RM160 bilion. Penambahan ini
 bermaksud bahawa bagi dua tahun yang akan datang, purata
 perbelanjaan pembangunan adalah sebanyak RM25.4 bilion
 setahun, iaitu bersamaan dengan purata paras perbelanjaan
 pembangunan tahunan sebelum ekonomi mengalami kelembapan.
  
 Dalam  tempoh  kajian semula, defisit  fiskal  telah
 dikekalkan pada tahap 5.5 peratus daripada KDNK. Kita
 bernasib baik kerana keadaan kewangan negara membolehkan
 penggunaan  pendekatan  fiskal  yang  proaktif  untuk
 mengurangkan  kesan buruk daripada perkembangan  luar
 negara. Ini adalah kerana pengurusan kewangan kita yang
 kukuh dan berhemat di masa lalu. Kerajaan akan terus
 mengekal  defisit  dan hutang di paras  yang  tidak
 membebankan. Sehubungan itu, defisit fiskal  dijangka
 berkurangan kepada 1.8 peratus daripada KDNK pada tempoh
 akhir Rancangan.
  
 Untuk  mengoptimumkan pertumbuhan yang  boleh  dijana
 daripada  baki  peruntukan Rancangan,  Kerajaan  akan
 mensyaratkan  bahawa perlaksanaan  projek  pembangunan
 tersebut  hendaklah  menggunakan bahan  dan  komponen
 tempatan secara maksimum dan dengan itu akan mengurangkan
 pengaliran tukaran wang asing keluar. Projek yang dipilih
 adalah projek yang dapat memberi faedah maksimum dan
 mempunyai rantaian yang kuat dengan ekonomi tempatan
 supaya dapat memaksimumkan kesan pengganda.
  
 Daripada jumlah peruntukan yang dipinda sebanyak RM160
 bilion, lebih daripada 80 peratus adalah untuk sektor
 ekonomi dan sosial. Pendidikan dan latihan akan menerima
 peruntukan tertinggi, sebanyak lebih daripada 25 peratus
 daripada  jumlah  perbelanjaan  pembangunan.  Sektor
 kesihatan akan menerima sebanyak 5.9 peratus, perumahan
 sebanyak 3.9 peratus dan pihak berkuasa tempatan dan
 perkhidmatan kebajikan sebanyak 5.0 peratus. Sebahagian
 besar daripada peruntukan sektor ekonomi adalah untuk
 pembangunan infrastruktur dan utiliti.
  
  
 Meningkatkan  Infrastruktur Untuk  Menyokong  Aktiviti
 Ekonomi
  
 Pembangunan  infrastruktur dan  utilliti  akan  terus
 tertumpu kepada memperbaiki kecapaian ke kawasan kurang
 maju,  bidang  rekreasi  dan yang  berpotensi  untuk
 dimajukan. Dalam tempoh kajian semula, Kerajaan telah
 membelanjakan RM10.79 bilion untuk pembangunan jalan dan
 jambatan. Ini termasuklah Lebuhraya Kedua Link Timur-
 Barat di antara Titi Karangan dan Kupang dan Lebuhraya
 Simpang Pulai-Gua Musang-Kuala Betis di antara Pos Blau
 dan Kampung Kuala Betis. Beberapa projek menaik taraf
 lebuhraya  telah  juga  disiapkan  seperti  lebuhraya
 Brinchang  Lojing,  lebuhraya  Beaufort-Sindumin  dan
 lebuhraya  Betong-Kayu Malam.  Dengan  ini  rangkaian
 lebuhraya telah meningkat sepanjang 2,140 km  kepada
 75,160 km.
  
 Dalam  tempoh  akhir Rancangan, dana  tambahan  akan
 diperuntukkan untuk mempercepatkan penyiapan projek jalan
 raya utama, termasuklah Jalan Simpang Pulai-Gua Musang-
 Kuala Berang, Jalan Bentong Kuala Lipis, Lebuhraya Rentas
 Kedah  Timur,  Jalan  Kuching-Serian,  Jalan  Nangoh-
 Kanibongan, Jalan Sepulut Kalabakan dan Jalan Sipitang-
 Tenom.
  
 Dalam tempoh kajian semula, sistem pengurusan trafik yang
 cekap telah dilaksanakan untuk meningkatkan pengaliran
 lalu lintas di pusat bandar, termasuklah Sistem Maklumat
 Pengangkutan Bersepadu di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang.
 Di samping itu, pelbagai langkah telah diambil untuk
 meningkatkan kecekapan dan kemudahan pengangkutan awam di
 samping untuk menggalakkan penggunaannya. Kerajaan juga
 telah  menggiatkan  usaha  untuk  membentuk  sistem
 pengangkutan bandar yang bersepadu, cekap dan pelbagai
 mod. Bilangan penumpang yang menggunakan sistem transit
 aliran ringan di Kuala Lumpur telah bertambah semasa
 tempoh kajian semula. Di samping itu, KL Monorail yang
 menyediakan  rangkaian  aliran  ringan  dalam  bandar
 sepanjang 8.6 kilometer, telah memulakan operasinya pada
 bulan Ogos 2003.
  
 Dalam  tempoh akhir Rancangan, Kerajaan akan memberi
 keutamaan untuk memastikan kecapaian dan peralihan licin
 di antara pelbagai jenis pengangkutan awam terutamanya di
 Lembah  Kelang. Pengangkutan awam pelbagai mod  akan
 dipertingkatkan   dengan   beroperasinya   terminal
 pengangkutan bersepadu. Pembinaan terminal bersepadu akan
 beroperasi di Bandar Tasik Selatan dan Gombak iaitu di
 kawasan pinggir Kuala Lumpur. Stesen bersepadu Sentul
 akan dibina dengan penyertaan sektor swasta manakala
 Landasan 1 Monorel Putrajaya akan disiapkan.  Sebuah
 Lembaga Pengangkutan Awam akan juga ditubuhkan untuk
 merancang, menyelaras dan melaksana sistem pengangkutan
 awam di bandar utama dan juga feri dan pengangkutan
 melalui sungai yang lain.
  
 Dalam  tempoh kajian semula, Kerajaan telah  memberi
 tumpuan kepada usaha menggalakkan peningkatan penggunaan
 pelabuhan tempatan, terutamanya Pelabuhan Klang dan PTP
 (Pelabuhan  Tanjung  Pelepas)  melalui  pengembangan
 kapasiti,  menaik  taraf  dan  peningkatan  kemudahan
 pelabuhan  di  samping  memperbaiki  kecekapan  dan
 produktiviti.  Usaha  juga  telah  dijalankan  bagi
 memperbaiki perkhidmatan sokongan maritim yang  lain.
 Beberapa projek yang berkaitan dengan pelabuhan telah
 disiapkan, seperti dermaga tambahan di PTP, basin baru di
 Pelabuhan  Kuantan dan dermaga kontena tambahan  dan
 limbungan di Pelabuhan Barat. Jeti LNG yang ketiga telah
 disiapkan di Pelabuhan Bintulu. Dasar Kabotaj telah juga
 dikaji semula bertujuan untuk menggalakkan penggunaan
 kapal tempatan bagi membawa penumpang dan kargo di antara
 dua atau lebih destinasi di dalam negara.
  
 Dalam  tempoh akhir Rancangan, Kerajaan akan melipat
 gandakan usaha bagi menggalakkan Pelabuhan Klang sebagai
 hub mega dan distripark di samping PTP serta Senai
 sebagai pusat pengumpulan dan penghantaran kargo maritim
 dan udara. Pada masa yang sama, Kerajaan juga akan
 meningkatkan tahap keselamatan pelayaran maritim  dan
 mengurangkan pencemaran laut dengan menubuhkan Agensi
 Penguatkuasa  Maritim Malaysia. Sebuah pusat  latihan
 maritim akan juga dibina di Pulau Indah, Pelabuhan Klang
 sebagai  pelengkap  kepada Akademi Maritim  Malaysia.
 Langkah  lain  yang  akan  dilaksanakan  termasuklah
 pemasangan Sistem Pengenalan Automatik bagi  memantau
 pergerakan kapal di perairan Selat Melaka.
  
 Dalam tempoh kajian semula, kapasiti lapangan terbang
 telah diperluaskan dengan operasi komersial dua lapangan
 terbang baru di Tawau dan Bintulu dan dengan siapnya
 kerja menaik taraf beberapa lapangan terbang yang sedia
 ada. Keselamatan penerbangan juga telah dipertingkatkan
 melalui pemasangan alat bantuan pandu arah. Dalam tempoh
 akhir Rancangan, Kerajaan akan terus memberi tumpuan
 kepada langkah bagi meningkatkan penggunaan kemudahan
 yang sedia ada, memperluaskan kapasiti di dalam bidang
 khusus di samping meningkatkan kecekapan perkhidmatan.
 Usaha akan dipergiatkan bagi menjadikan Lapangan Terbang
 Antarabangsa KL (KLIA) sebagai hub penerbangan serantau.
 Ini  termasuklah usaha menarik lebih banyak syarikat
 penerbangan antarabangsa ke KLIA di samping menggalakkan
 syarikat penerbangan yang sedia ada untuk meningkatkan
 kekerapan penerbangan mereka. Di samping itu, lapangan
 terbang antarabangsa di Kuching dan Kota Kinabalu serta
 lapangan terbang di Labuan, Alor Setar, Pulau Pangkor dan
 Melaka akan juga dinaik taraf. Sebuah lapangan terbang
 yang baru juga akan dibina di Pulau Tioman bagi menyokong
 pembangunannya sebagai pulau peranginan bebas cukai.
  
 Bagi  pengangkutan rel, langkah telah diambil  untuk
 memperbaiki  kualiti,  kecekapan  serta  keselamatan
 penumpang dan pengangkutan barangan dalam tempoh kajian
 semula.  Ini  termasuk landasan  berkembar  elektrik,
 memperbarui koc dan lokomotif serta stesen. Dalam tempoh
 akhir Rancangan, projek landasan berkembar Rawang-Ipoh
 akan disiapkan dan ini akan dapat mengurangkan masa
 perjalanan tren penumpang dari Kuala Lumpur ke Ipoh dari
 tiga jam setengah kepada dua jam. Pembinaan landasan
 berkembar dari Ipoh ke Padang Besar dan Seremban ke Johor
 Bahru  juga dijangka dimulakan sebelum akhir  tempoh
 Rancangan.  Keretapi Tanah Melayu Berhad akan  terus
 memperbaiki  perkhidmatan pengangkutan  barangan  bagi
 membolehkannya menjadi syarikat pengangkutan pelbagai mod
 serantau yang utama yang dapat menghubungkan pengangkutan
 darat, laut dan udara.
  
 Bagi  tenaga elektrik, kapasiti pengeluarannya  telah
 meningkat daripada 14,291 megawatt pada tahun 2000 kepada
 18,562 megawatt pada tahun 2003. Peringkat Ini adalah
 bagi memenuhi pertumbuhan permintaan di waktu puncak.
 Liputan bekalan elektrik luar bandar juga telah bertambah
 baik dalam tempoh kajian semula, di mana liputan bagi
 Sabah meningkat daripada 67.1 peratus pada tahun 2000
 kepada 69.8 peratus pada tahun 2003 dan bagi Sarawak
 bekalan meningkat daripada 66.9 peratus kepada  77.3
 peratus pada tahun 2003. Bagi tempoh akhir Rancangan,
 sektor kecil tenaga akan memberi tumpuan kepada usaha
 untuk memastikan bekalan elektrik yang mencukupi dan
 berdaya harap di samping gabungan bahan bakar yang optima
 bagi penjanaan tenaga. Kapasiti pengeluaran terkumpul
 dijangka meningkat kepada 20,267 megawatt menjelang tahun
 2005.  Program pembekalan elektrik luar bandar  akan
 diteruskan dengan pelaksanaan kira-kira 850 projek. Ini
 akan meningkatkan liputan bekalan elektrik luar bandar di
 Sabah kepada 72.8 peratus dan di Sarawak kepada 80.8
 peratus pada tempoh akhir Rancangan.
  
 Dalam tempoh kajian semula, Kerajaan juga akan terus
 mengambil langkah bagi memastikan pengurusan bekalan air
 yang  cekap. Beberapa projek pembangunan sumber  air
 termasuk Empangan Sungai Selangor, Projek Bekalan Air
 Teluk Bahang/Batu Feringgi di Pulau Pinang, loji rawatan
 air Fasa II Kuala Jelai dan Fasa III Sungai Terip di
 Negeri Sembilan telah disiapkan dan membantu meningkatkan
 kapasiti  jumlah pengeluaran air negara sebanyak  12
 peratus.
  
 Bagi memastikan bekalan air yang berterusan, Kerajaan
 akan mengambil langkah untuk meningkatkan kecekapan dan
 pemuliharaan sistem bekalan air yang sedia ada  dan
 membangun sumber air baru. Bagi tujuan ini, Kerajaan
 Persekutuan dengan persetujuan kerajaan-kerajaan negeri
 akan memainkan peranan yang lebih aktif dalam program
 perancangan, pengurusan dan penyelarasan  sumber  air
 negara. Pembangunan sumber air akan dilaksanakan dengan
 memberi tumpuan kepada Pengurusan Sumber Air Bersepadu.
 Sistem  pengurusan  maklumat  akan  dibangunkan  bagi
 menggabungkan  pangkalan data  daripada  semua  pihak
 berkuasa  bekalan  air.  Di samping  itu,  pembinaan
 Pemindahan Air Mentah Antara Negeri Pahang ke Selangor
 akan dimulakan sebelum tempoh akhir Rancangan. Empangan
 pelbagai guna Beris di Kedah dan Empangan Jus di Melaka
 akan disiapkan pada tahun 2004 sementara Empangan Chereh
 di Pahang akan disiapkan pada tahun 2005.
  
 Dalam tempoh kajian semula, usaha pembangunan sektor
 kecil  pembentungan  akan  ditumpukan  kepada  usaha
 memperbaiki perkhidmatan melalui pembinaan infrastruktur
 baru di samping menaik taraf serta memulihkan sistem yang
 sedia ada. Kerja modal dan pembaharuan telah dilaksanakan
 bagi meningkatkan kualiti pengaliran keluar kumbahan ke
 permukaan air dan dengan itu memperbaiki kualiti alam
 sekitar.  Program  pembangunan  modal  bagi  sistem
 pembentungan  akan  diteruskan  dalam  tempoh  akhir
 Rancangan.  Kerja  pembinaan  bagi  Fasa  1  Projek
 Pembentungan Kebangsaan akan bermula sementara proses
 tender bagi Fasa 2 akan dimulakan. Projek di bawah Fasa 1
 akan menyediakan kapasiti rawatan pembentungan tambahan
 sebanyak  979,000  penduduk  (population  equivalent)
 sekiranya siap pada tahun 2005. Suruhanjaya Sanitasi akan
 juga ditubuhkan untuk merumuskan peraturan ekonomi serta
 peraturan keselamatan bagi menjaga kepentingan awam dan
 menggalakkan  pembangunan  sistem  pembentungan  serta
 pengurusan sisa pepejal.
  
 Negara telah banyak mencapai kemajuan dalam pembangunan
 infrastruktur, di mana kini ianya hampir setaraf dengan
 negara maju. Pemasangan, operasi serta penyelenggaraan
 kemudahan  ini  tidak datang dengan  percuma.  Ianya
 mempunyai kos. Kos ini hendaklah dibiayai bersama oleh
 Kerajaan dan swasta. Sesungguhnya kerajaan tidak mampu
 membangunkan  semua  kemudahan  infrastruktur  untuk
 kesejahteraan rakyat daripada cukai yang dipungut.  Jika
 hendak ditunggu sehingga kerajaan mempunyai dana yang
 cukup  maka  akan  lewatlah  kemudahan-kemudahan  ini
 diadakan.  Justeru itu, pihak swasta perlu memainkan
 peranan dan melabur. Mereka tidak mungkin melabur jika
 pulangan yang berpatutan tidak diperolehi oleh mereka.
 Pengguna  mestilah sanggup membayar secara berpatutan
 untuk khidmat yang diberi. Namun Kerajaan akan membantu
 setakat yang kewangan Kerajaan mengizinkan.  Sebenarnya
 bayaran yang perlu dibayar oleh pengguna di Malaysia jauh
 lebih rendah daripada yang dibayar oleh pengguna di
 negara lain.  Demi kepentingan semua pihak, pengguna
 hendaklah terima konsep pengguna membayar atau "user
 pays".  Amatlah tidak adil jika mereka yang  tidak
 mengguna  dipaksa membayar melalui cukai umum  untuk
 keselesaan mereka yang mengguna.
  
  
 Membangunkan  Sumber Pertumbuhan  Baru  Dalam  Sektor
 Pembuatan
  
 Sektor pembuatan akan terus menghadapi cabaran persaingan
 daripada ekonomi baru muncul. Namun sektor ini akan terus
 memainkan peranan penting kepada pertumbuhan ekonomi.
 Pada tahun 2003, sektor ini telah menyumbangkan 30.6
 peratus kepada KDNK, 83.0 peratus kepada jumlah eksport
 dan 27.8 peratus kepada jumlah pekerjaan. Kerajaan telah
 mengambil pelbagai langkah bagi meminimumkan kesan buruk
 daripada  keadaan  luaran  dengan  mengadakan  pakej
 rangsangan yang telah diperkenalkan dalam tempoh kajian
 semula dan menyediakan insentif cukai serta meningkatkan
 pembangunan  sumber manusia. Dana untuk latihan  dan
 latihan  semula  telah  diadakan  bagi  meninggikan
 produktiviti dan kecekapan tenaga kerja.
  
 Dengan mengambil kira cabaran luaran, adalah penting
 sektor pembuatan mempercepatkan proses peralihan kepada
 industri berteknologi tinggi dan berasaskan pengetahuan.
 Sehubungan ini, Kerajaan akan memberi tumpuan kepada
 usaha mengurangkan kearenah pentadbiran, mengkaji semula
 proses  kerja  dan  mempermudahkan  proseidur  serta
 menyediakan insentif dan infrastruktur sokongan  demi
 mewujudkan persekitaran perniagaan yang mesra  kepada
 pelabur.
  
 Beberapa bidang sektor pembuatan telah dikenal pasti
 sebagai  berpotensi untuk dibangunkan sebagai  sumber
 pertumbuhan baru. Industri marin menawarkan peluang dalam
 pembinaan dan pembaikian kapal besar, kapal, bot, feri,
 kapal persiaran, kapal layar dan pembangunan industri
 sokongan yang lain. Jentera dan peralatan serta industri
 fabrikasi logam juga akan terus dibangunkan. Projek Bio-
 Valley akan dilaksanakan bagi menarik pelaburan yang
 berkait  dengan  aktiviti  bioteknologi.  Industri
 aeroangkasa akan terus dibangunkan dengan pelaksanaan
 Program Satelit Negara. Industri pemprosesan makanan pula
 akan  menumpukan kepada bahagian pasaran  yang  baru
 termasuk makanan segera, makanan berkhasiat dan makanan
 halal  selaras dengan perubahan gaya hidup pengguna.
 Sektor pembuatan berasaskan perkhidmatan seperti P&P,
 pengagihan, pemasaran, pembungkusan, penjenamaan, reka
 bentuk dan prototaip adalah penting bagi meningkatkan
 nilai  ditambah  kepada produk pembuatan  akan  juga
 digalakkan.
  
 Untuk  membolehkan  keluaran industri  termasuk  PKS,
 kerajaan akan menggalak dan membantu penubuhan syarikat
 perdagangan  ala "sogo syosha" Jepun supaya  menjadi
 saluran bagi memasarkan produk Malaysia di luar negara.
 Syarikat tempatan hendaklah sanggup membayar komisen yang
 berpatutan untuk khidmat ini, sementara syarikat "sogo
 shosha"  pula memberi layanan yang sebaiknya  kepada
 pasaran dan pelanggan luar.
  
 Bagi meningkatkan keupayaan dan kemampuan PKS, pelbagai
 program akan diteruskan supaya pembekal boleh diharap
 akan mendapat kepercayaan syarikat utama yang beroperasi
 di seluruh dunia. Sejajar dengan Rancangan Pembangunan
 Industri Kecil dan Sederhana, PKS akan terus dibekalkan
 dengan pengetahuan kewangan, pengurusan dan kepakaran
 teknikal.  Amatlah penting produk PKS berkualiti tinggi
 dan pesanan diberi layanan yang baik supaya nama baik
 mereka  dan negara terpelihara dan barangan Malaysia
 diterima oleh pasaran dengan baik.
  
  
 Menggiatkan Semula Pertanian
  
 Sektor pertanian akan dijadikan sektor penting kepada
 ekonomi negara. Dalam tempoh kajian semula, sektor ini
 berkembang 1.5 peratus berikutan peningkatan keluaran
 kelapa  sawit  dan komoditi makanan.  Hasil  eksport
 pertanian meningkat sebanyak 26 peratus daripada RM23
 bilion pada tahun 2000 kepada RM 29 bilion pada tahun
 2003 disumbang oleh kenaikan harga komoditi utama dan
 makanan. Eksport barangan makanan yang lebih baik adalah
 kesan daripada peningkatan pelaburan dalam pengeluaran
 makanan berskala besar dan pembaikan kualiti yang dicapai
 dalam  konteks pendekatan MOA Incorporated. Sementara
 negara belum lagi dapat beralih kedudukannya sebagai
 pengimport bersih makanan, negara telah berjaya mencapai
 tahap sara diri atau self-sufficiency bagi bekalan ayam,
 itik dan telur serta hampir mencapai tahap sara diri bagi
 keluaran perikanan.
  
 Dalam tempoh dua tahun yang akan datang, sektor pertanian
 dijangka berkembang lebih tinggi pada kadar 2.7 peratus
 setahun.  Pertumbuhan sektor ini akan disumbang oleh
 peningkatan  kenaikan  keluaran  tanaman  industri,
 pengeluaran  makanan dan sumbangan daripada  aktiviti
 pertanian yang baru.
  
 Penternakan ikan atau akuakultur telah dikenal pasti
 mempunyai potensi pertumbuhan yang besar. Kerajaan akan
 mempergiatkan  usaha untuk membangunkan  infrastruktur
 baru, meningkatkan kemahiran dan teknologi bagi memajukan
 akuakultur yang moden. Ini melibatkan pembiakan pelbagai
 jenis ikan dan krustasia yang boleh dipasarkan dalam dan
 luar negara. Untuk menyokong aktiviti pembelaan anak ikan
 berskala komersial dan aktiviti hiliran berkait dengan
 penternakan  ikan,  Kerajaan  akan  mempercepatkan
 pelaksanaan Program Benih Negara dan Pelan  Tindakan
 Pembangunan Penetasan. Di samping itu, Kerajaan akan
 menyediakan  perkhidmatan sokongan  bagi  menggalakkan
 pelaburan dalam industri ikan tuna melalui penubuhan
 empat Pusat Pembangunan Tuna Serantau di Johor, Pulau
 Pinang,  Sabah dan Labuan. Aktiviti lain yang  akan
 digalakkan termasuklah penanaman komersial rumpai laut
 berskala besar dan pengeluaran ikan perhiasan.
  
 Kerajaan juga akan mempergiatkan usaha untuk membangunkan
 potensi barangan biomassa dan bioteknologi untuk pasaran
 dalam negeri dan eksport. Program untuk membangunkan
 produk semula jadi yang khusus seperti herba, rempah dan
 tumbuhan ubat-ubatan secara bersepadu dan komersial akan
 juga dipercepatkan. Di samping itu, projek Taman Botani
 Negara  akan dibangunkan sebagai contoh bagi peluang
 pelaburan baru dalam sektor pertanian, selain dijadikan
 sebagai tempat rekreasi dan tarikan pelancong.
  
  
 Bagi mempergiatkan pembangunan dalam sektor pertanian,
 teknologi sokongan yang lebih berkesan akan digalakkan.
 Antara inisiatif baru ialah penggunaan secara  lebih
 meluas ICT dan e-dagang. Dalam hubungan ini, projek
 pertanian berasaskan Teknologi Industri-Kerajaan  bagi
 Revolusi e-Ekonomi atau AgriTIGer yang bertujuan untuk
 meningkatkan produktiviti dan daya saing dalam sektor
 pertanian, akan diperluaskan ke tempat lain termasuk di
 Sabah  dan di Sarawak. Di bawah AgriTIGeR, aplikasi
 pengurusan rantaian antara perniagaan yang berkos efektif
 dan gerbang elektronik yang dinamakan Agribazaar akan
 dimajukan  lagi.  Agribazaar akan  berfungsi  sebagai
 `gateway' pertukaran kepada masyarakat tani dan peniaga
 untuk menjalankan urusniaga secara talian.
  
 Selain daripada mengekalkan daya saing Malaysia bagi
 minyak kelapa sawit berbanding dengan minyak dan lemak
 lain di pasaran dunia, usaha sedang dilakukan untuk
 membangunkan negara menjadi pengeksport makanan  yang
 berdaya saing. Untuk memastikan kejayaan ini, pembangunan
 perkhidmatan  sokongan yang kukuh adalah  diperlukan,
 termasuk  kemudahan mendapat maklumat berkait  dengan
 perniagaan dan saluran pengagihan.
  
 Pemprosesan keluaran pertanian tempatan perlu dijadikan
 industri yang besar. Peningkatan nilai ditambah yang
 lebih tinggi melalui penggunaan pengetahuan yang lebih
 menyeluruh dan berteknologi tinggi harus diusahakan.
  
 Penghijrahan  keluar  tenaga  buruh  daripada  sektor
 pertanian,  telah menyebabkan tenaga kerja  pertanian
 hanyalah terdiri daripada mereka yang telah berusia. Bagi
 menjadikan sektor pertanian lebih dinamik dari  segi
 pengurusan  dan  teknologi, golongan profesional  dan
 usahawan  akan  dilatih dengan amalan dan  kemahiran
 pertanian moden. Pusat Latihan Pertanian Negara akan
 dipertanggungjawabkan untuk merancang, menyelaras  dan
 membekal  program latihan dan kemahiran.  Pengeluaran
 tenaga profesional dalam bidang pertanian seperti ahli
 sains tanah, ahli mikrobiologi, ahli bioteknologi dan
 pakar pemakanan akan ditambah. Dengan ini, peningkatan
 produktiviti akan dicapai dengan penggunaan jentera dan
 automasi yang lebih tinggi serta penggunaan teknologi
 penjimatan buruh.
  
  
  
  
  
 Menerokai  Pertumbuhan  Sumber  Baru  Dalam  Sektor
 Perkhidmatan
  
 Sektor perkhidmatan terus berkembang pada kadar purata
 4.7 peratus dalam tempoh kajian semula. Pertumbuhan kukuh
 ini sebahagian besarnya disumbangkan oleh sektor kecil
 pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi serta sektor
 kecil kewangan, insurans, harta tanah dan perkhidmatan
 perniagaan.
  
 Pendidikan,  pelancongan, kewangan  Islam,  kesihatan,
 pengangkutan, perkhidmatan perundingan dan profesional di
 samping perkhidmatan berkait dengan ICT dan pembuatan
 akan lebih dieksploitasikan bagi menghasilkan  potensi
 yang sepenuhnya agar ianya dapat menjana pertumbuhan
 ekonomi  dan  menyumbang dengan lebih ketara  kepada
 pendapatan eksport. Pertumbuhan industri perkhidmatan ini
 akan  dapat  dipercepatkan  memandangkan  kebanyakan
 kemudahan  infrastruktur yang berkaitan  telah  sedia
 diadakan. Dalam usaha untuk menggalakkan perkhidmatan
 ini, Kerajaan akan mengadakan program galakan yang lebih
 berkesan dan tersusun.
  Pelancongan
  
 Sejak beberapa tahun lalu, pelancongan telah meningkatkan
 sumbangannya  kepada  pendapatan  tukaran  asing  dan
 pertumbuhan sektor lain.  Pada tahun 2001 dan 2002,
 ketibaan  pelancong  telah  melebihi  sasaran  yang
 ditetapkan. Pada tahun 2001, jumlah ketibaan pelancong
 adalah seramai 12.8 juta, melebihi 6.5 peratus daripada
 sasaran.  Pada  tahun berikutnya, ketibaan  pelancong
 meningkat kepada 13.3 juta dan melepasi 10.8 peratus
 daripada sasaran. Walau bagaimanapun, akibat daripada
 pencerobohan ke atas Iraq dan wabak SARS,  ketibaan
 pelancong telah menurun sebanyak 31 peratus bagi separuh
 pertama tahun ini. Namun begitu, sukacita saya nyatakan
 bahawa  sejak beberapa bulan yang lalu, kita  telah
 menyaksikan arah aliran yang semakin meningkat  bagi
 jumlah ketibaan pelancong.
  
 Untuk  mencapai  potensi  sepenuhnya  dalam  industri
 pelancongan,  Kerajaan akan mengambil  langkah  untuk
 mempromosi pelancongan tempatan dan antarabangsa serta
 mempertingkatkan  inisiatif  bagi  pembangunan  produk
 pelancongan. Antaranya, pendidikan, kesihatan,  sukan,
 pelancongan  berasaskan pertanian  dan  ekologi  akan
 dimajukan  lagi untuk memaksimumkan potensi  industri
 pelancongan.  Keunikan warisan budaya Malaysia  akan
 diberi tumpuan dalam melaksanakan langkah ini.  Bagi
 mempromosikan tempat kebudayaan dan warisan asli, usaha
 akan diambil untuk memasukkan Taman Negara di Semenanjung
 Malaysia, Gua Niah di Sarawak dan Lembangan Maliau di
 Sabah di samping Bandaraya Bersejarah Melaka dan Pulau
 Pinang sebagai Tapak Warisan Dunia. Pelancongan tempatan
 juga akan ditingkatkan melalui pakej nilai wang yang
 menarik, dengan kerjasama syarikat penerbangan tempatan.
 Pada masa yang sama, pekerja dalam industri pelancongan
 akan  dilatih  dan dilengkapi dengan kemahiran  yang
 diperlukan bagi memenuhi pelbagai permintaan dan harapan
 daripada pelancong.
  
  
 Aktiviti pemasaran dan galakan akan ditumpukan kepada
 meluaskan pasaran pelancongan dengan mengekalkan pasaran
 sedia  ada dan membangunkan pasaran baru yang telah
 dikenalpasti.  Dalam hubungan ini, kita akan menghantar
 misi  penggalakan pelancongan kepada pasaran  seperti
 negara Timur Tengah dan juga ke Amerika Syarikat, China,
 India, dan Jepun. Tarikan jualan yang unik bagi industri
 pelancongan akan terus dipasarkan berdasarkan  slogan
 "Malaysia Truly Asia". Untuk meningkatkan lagi tarikan
 Malaysia sebagai destinasi membeli belah, usahawan akan
 digalakkan  untuk meningkatkan usaha bagi mendapatkan
 agensi  pengedaran bagi produk pengguna  dan  jenama
 antarabangsa yang baru dan yang baru muncul. Selain itu,
 kemungkinan  untuk mengadakan penerbangan antarabangsa
 secara terus daripada beberapa bandar terpilih  akan
 diterokai untuk memudahkan kemasukan ke destinasi membeli
 belah bebas cukai dalam negara.
  
 Sebagai  sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan
 ketibaan pelancong, lebih banyak aktiviti yang berkait
 dengan  sesuatu  acara  akan  diadakan.  Produk  dan
 perkhidmatan  pelancongan  yang  berkualiti,  akan
 disediakan.  Selain itu, persijilan `Blue Flag'  dan
 `Green  Globe'  akan  diperkenalkan  kepada  tapak
 pelancongan. Blue Flag akan diberikan kepada pantai yang
 menepati piawaian antarabangsa, sementara sijil `Green
 Globe'  diberikan  kepada tapak eko-pelancongan  yang
 mengamalkan perlindungan dan pembaikan alam sekitar.
  
 Eko-pelancongan, agro-pelancongan dan pelancongan luar
 bandar akan terus dibangunkan untuk mengambil peluang
 sepenuhnya daripada keindahan pemandangan, kedamaian desa
 serta flora dan fauna. Kemudahan penginapan dan tarikan
 sedia ada akan ditingkatkan dan ditambah. Di samping
 itu, pelaksanaan program satu daerah satu industri akan
 meningkatkan  penyertaan masyarakat  tempatan  melalui
 industri kraftangan yang dapat membekal barangan kraf
 kepada pelancong.
  
 Bagi mempromosi industri pelayaran persiaran, kita akan
 terus membangunkan pusat pelayaran pesiaran di beberapa
 tempat dalam negara. Untuk itu, beberapa pangkalan kapal
 pesiaran atau marina akan dibina di lokasi yang strategik
 seperti di Pulau Pinang, Pulau Pangkor, Pelabuhan Klang,
 Port Dickson, Melaka dan Muar, dan terminal kapal pesiar
 di Melaka dan Pulau Pinang akan dinaik taraf.  Ini akan
 membolehkan kapal pesiaran dan bot untuk liburan belayar
 ke  beberapa  tempat yang menarik serta  membolehkan
 pelancong terlibat dalam pelbagai aktiviti dan tinggal
 dengan lebih lama. Di samping itu, jeti sedia ada dan
 terminal penumpang akan dinaik taraf bagi memastikan
 keselesaan dan keselamatan penumpang khususnya di kawasan
 di mana sungai merupakan jalan perhubungan utama seperti
 di Sabah dan Sarawak.
  
 Adanya kemudahan penjagaan kesihatan yang canggih dan
 cekap, serta tarikan alam semulajadi, telah meletakkan
 Malaysia sebagai pusat pelancongan kesihatan yang berdaya
 maju.  Dalam hal ini, pakej pelancongan yang khusus yang
 mengandungi komponen kesihatan akan diperkenalkan. Untuk
 terus  menggalakkan  pelancongan  berkaitan  dengan
 pendidikan,  usaha  akan diambil  untuk  menggalakkan
 institusi pendidikan tinggi swasta meningkatkan kemudahan
 dan perkhidmatan pendidikan, mengembangkan kurikulum dan
 meningkatkan  kemampuan  tenaga  pengajar.   Usaha
 penggalakkan akan dipertingkatkan bagi menarik  lebih
 ramai pelajar asing melanjutkan pelajaran mereka  di
 Malaysia.  Memandangkan  pelancongan  berasas  sukan
 mempunyai potensi yang besar untuk menarik pelancong ke
 negara ini, kita akan terus menganjurkan acara sukan dan
 menggalakkan sukan baru.
  
  
 Dana untuk membayar produk pelancongan
  
 Sebagai usaha untuk menggalak dan membiayai pengusaha-
 pengusaha pelancongan menyediakan pelbagai produk dan
 perkhidmatan  berkaitan  pelancongan,  Kerajaan  telah
 melancarkan Tabung Khas Pelancongan dan Infrastruktur
 pada Oktober 2002 dengan peruntukan sebanyak RM 400 juta.
 Di samping itu, Pakej Strategi Baru yang diumumkan oleh
 Kerajaan pada 21 Mei 2003 juga telah menambah peruntukan
 dana Tabung Infrastruktur Pelancongan dari RM 200 juta
 kepada RM 700 juga bagi meningkatkan lagi keberkesanan
 program  pelancongan.  Antara  strategi  pembangunan
 pelancongan yang akan diberi tumpuan ialah melaksanakan
 pembangunan  produk  dan  pemasaran;  mempertingkatkan
 pembangunan sumber manusia dalam sektor pelancongan; dan
 menggalak dan memudahkan pelancongan dalam negeri.
  
  
 Dagangan Runcit dan Borong
  
 Langkah  strategik akan diambil untuk  mempercepatkan
 pembangunan  sektor  perdagangan runcit  dan  borong.
 Institusi  pendidikan tinggi tempatan akan digalakkan
 untuk  menawarkan kursus di bidang  perdagangan  dan
 pengedaran manakala Kerajaan akan mengendalikan kursus
 khas mengenai perdagangan runcit di pusat latihan dan
 pembangunan kemahiran. Pada masa yang sama, pendidikan
 kepenggunaan akan diteruskan. Tribunal Tuntutan Pengguna
 akan  diwujudkan di semua negeri dalam tempoh akhir
 Rancangan. Sebuah agensi untuk berurusan dengan orang
 awam, penyedia perkhidmatan dan peniaga dalam sektor
 perkhidmatan akan ditubuhkan di peringkat negeri untuk
 menyelesaikan  aduan  pengguna  terhadap  penyedia
 perkhidmatan dan peniaga.
  
 Pelaksanaan  dasar  dan perundangan  mengenai  amalan
 perdagangan yang adil akan digubal bagi menggalakkan
 persaingan yang sihat dan menghalang sikap anti saingan
 seperti  pakatan sulit, kartel, penetapan harga  dan
 penyalahgunaan kuasa pasaran. Di samping meningkatkan
 produktiviti  dan  kecekapan dasar,  ini  juga  akan
 menggalakkan penyertaan dan kemasukan syarikat kecil ke
 dalam  sektor  perdagangan  pengedaran.  Dasar  dan
 perundangan yang dicadangkan ini akan dilaksanakan secara
 berperingkat.
  
 Pasaraya besar atau hypermarket akan digalakkan untuk
 bekerjasama dengan pengeluar tempatan bagi mendapatkan
 sumber barangan tempatan yang berkualiti tinggi dan pada
 harga yang berpatutan.  Ini juga akan membuka suatu
 peluang kepada firma tempatan terutama IKS dan pengeluar
 barang kraf bagi memasarkan produk mereka di dalam dan di
 luar negara.
  
 Penyertaan  Bumiputera  dalam  sektor  perdagangan,
 pengedaran akan ditingkatkan dengan mengadakan program
 latihan  piawaian  kualiti  produk,  pembungkusan,
 penjenamaan dan pemasaran. Ini adalah untuk memastikan
 pengeluaran produk adalah berkualiti eksport dan dapat
 memenuhi permintaan pengguna. Usaha akan terus diambil
 bagi meningkatkan program dan aktiviti PROSPER.  Dalam
 konteks ini, bengkel rancangan perniagaan dan klinik
 perundingan perniagaan akan diadakan untuk  membantu,
 membimbing dan memberikan arah haluan strategik kepada
 peserta  untuk meningkatkan keberkesanan program  dan
 aktiviti PROSPER.  Sehubungan itu, pembangunan  kedai
 konsep untuk kedai lampu, dobi, penghiasan rumah, pasar
 mini,  kedai  sukan  dan  bengkel  automatif   akan
 dipertimbang untuk dilaksanakan di masa hadapan. Jaya
 atau tidaknya semua ini bergantung kepada kesanggupan
 Bumiputera untuk memasuki bidang ini. Jika mereka enggan
 janganlah sesiapa merungut kenapa tidak ada Bumiputera di
 bandar-bandar di Malaysia.
  
 Sejak pengenalan sistem perbankan Islam 20 tahun yang
 lalu,  kita  telah  mencapai banyak  kemajuan  dalam
 mengembangkan  produk-produk  memperolehi   bahagian
 perbankan, deposit dan pembiayaan. Ini memberi pilihan
 bagi sesiapa, Islam atau tidak Islam, memilih sistem yang
 sesuai dengan selera mereka. Pada penghujung bulan Jun
 2003, aset perbankan Islam telah meningkat kepada 9.4
 peratus  daripada  jumlah  keseluruhan  aset  sektor
 perbankan. keseluruhan.
  
 Kewangan Islam, termasuk perbankan dan pasaran modal
 Islam akan dibangunkan sebagai sebahagian pasaran khusus
 yang strategik. Kita akan memperkenalkan lebih banyak
 produk yang secocok dengan ajaran Islam dan yang inovatif
 di samping menambahr produk asas dengan menggerakkan aset
 Islam  yang  belum digunakan.  Inisiatif  juga  akan
 ditujukan kepada terhadap membangunkan pakatan strategik
 dengan sumber-sumber kewangan masyarakat Islam global
 dengan peluang pelaburan berteraskan Syariah.
  
  
 Pembangunan Mapan
  
 Jalan ke arah kehidupan yang mapan melibatkan tiga proses
 utama.  Pertama ialah meningkatkan kecergasan ekonomi
 negara bagi mengekalkan taraf hidup yang lebih tinggi.
 Kedua  ialah  memastikan  peningkatan  keadilan  dan
 kesepakatan sosial dan ketiga ialah proses yang mengawasi
 dan melindungi alam sekitar. Dengan itu, kita akan terus
 mengurus pembangunan alam sekitar dan sumber asli secara
 terbuka  untuk mengukuhkan pertumbuhan jangka panjang
 negara dan mencapai pembangunan yang mapan. Pembangunan
 yang mapan dilihat sebagai keperluan untuk mewujudkan
 peluang "win-win-win" dan di masa yang sama mencapai
 matlamat ekonomi, sosial dan alam sekitar.
  
 Tidaklah  mudah  untuk  meningkatkan  kualiti  hidup
 masyarakat hari ini supaya tidak mengekang peluang untuk
 pembangunan masa hadapan.  Kita bernasib baik kerana
 sejak pertengahan tahun 1970 lagi, iaitu semasa Malaysia
 membina asas ekonomi, kita telah memberi perhatian kepada
 kemapanan pembangunan. Bukan sahaja garis panduan ke arah
 mengekalkan  persekitaran yang sihat  bagi  kehidupan
 manusia,  tetapi  juga keperluan mengekalkan  warisan
 semulajadi  dan  kesan  pertumbuhan  penduduk  serta
 industrialisasi  telah  dikenalpasti  dengan  jelas.
 Menjelang pertengahan 1980an, perlindungan alam sekitar
 telahpun menjadi faktor utama yang diambillkira dalam
 perancangan  pembangunan negara. Antara  usaha  untuk
 meneruskan pembangunan ekonomi dan alam sekitar yang
 mapan adalah langkah untuk mengurangkan kesan aktiviti
 manusia terhadap persekitaran hutan, proses perbandaran
 dan pelancongan; menekankan pencegahan melalui penyeliaan
 berbanding  langkah  pemulihan;  serta  memasukkan
 perancangan alam sekitar dalam projek pembangunan.
  
 Dekad yang lalu adalah bercirikan pelaksanaan konsep
 pembangunan yang seimbang, iaitu di samping pertumbuhan
 ekonomi, perlindungan kepada alam sekitar dan asas sumber
 asli Malaysia telah diberi keutamaan.
  
 Rakyat, sektor swasta dan badan bukan kerajaan (NGO)
 mempunyai peranan yang penting dalam usaha ini sebagai
 rakan dan pembela, dan memastikan matlamat persekitaran
 dan sumber asli kita dicapai dengan cekap.
  
  
 Mempertingkatkan Kualiti Hidup.
  
 Asas ukuran utama untuk menilai pembangunan negara adalah
 peningkatan kualiti hidup rakyat.  Kita di  Malaysia
 mengiktiraf bahawa rakyat mempunyai hak untuk mendapat
 faedah yang setimpal daripada pembangunan. Semua dasar
 Kerajaan telah dan akan ditumpukan kepada pembangunan
 rakyat  bertujuan untuk memastikan pencapaian kualiti
 hidup yang lebih baik untuk semua.
  
 Kita  telah  menumpukan usaha  kita  untuk  membasmi
 kemiskinan,  meningkatkan  taraf  hidup   golongan
 berpendapatan  rendah,  menyediakan  peluang  untuk
 meningkatkan  pendapatan yang lebih  tinggi,  membuat
 pelaburan dalam pendidikan, kesihatan, perumahan  dan
 kemudahan lain, memastikan suasana tempat kerja yang
 lebih baik dan melindungi alam sekitar. Sesungguhnya
 tidak harus ada kemiskinan di Malaysia.  Sesiapa yang
 sanggup merebut kemudahan dan peluang yang disediakan
 oleh Kerajaan dan yang dikurniakan Tuhan dengan banyaknya
 kepada kita, tetap akan menikmati kehidupan yang selesa
 dengan  pendapatan yang lebih tinggi daripada  paras
 kemiskinan. Tetapi jika kita melepaskan rahmat Tuhan dan
 segala usaha oleh Kerajaan maka orang asinglah yang akan
 meraih kekayaan.
  
 Indeks Kualiti Hidup Malaysia, satu pengukuran komposit
 yang berdasarkan 11 bidang meliputi 41 petunjuk, telah
 menunjukkan aliran yang meningkat. Ia menunjukkan bahawa
 kualiti hidup rakyat Malaysia terus meningkat  dalam
 hampir kesemua bidang, berikutan daripada usaha Kerajaan
 melaksanakan program bagi meningkatkan pendapatan dan
 memperbaiki penyediaan khidmat sosial. Namun Kerajaan
 akan  berusaha terus untuk memastikan  semua  rakyat
 menikmati faedah daripada pembangunan negara.
  
 Program penggalakkan kesihatan dan pencegahan penyakit
 terus diberi keutamaan. Program ini akan mengambil kira
 masyarakat yang semakin mewah dan gaya hidup yang tidak
 aktif daripada segi fizikal. Sebagai sebahagian daripada
 kempen pencegahan dan galakan kesihatan, tema kempen gaya
 hidup menumpukan kepada amalan gaya hidup yang sihat dan
 keselamatan makanan. Skop dan liputan program imunisasi
 kanak-kanak  terus dipertingkatkan. Dasar  Keselamatan
 Makanan Kebangsaan dan Pelan Tindakan telah dirangka bagi
 memastikan  kualiti  dan keselamatan  makanan  buatan
 tempatan  dan yang diimport. Program kesihatan  alam
 sekitar telah juga diperkukuhkan bagi memastikan alam
 sekitar yang sihat dan selamat.
  
 Usaha-usaha ini telah menaikkan jangka hayat  lelaki
 daripada 70.3 tahun pada 2001 kepada 70.5 tahun pada 2003
 dan bagi perempuan daripada 75.2 tahun pada tahun 2001
 kepada 75.4 tahun pada tahun 2003. Kadar kematian bayi
 berkurangan daripada 6.3 kematian setiap seribu kelahiran
 hidup pada 2001 kepada 5.7 kematian pada tahun 2003.
  
 Dalam  tempoh  kajian semula, penyediaan perkhidmatan
 bandar  dan  luar  bandar telah  diperluaskan  untuk
 membolehkan lebih ramai penduduk memperolehi kemudahan
 bagi  aktiviti ekonomi dan sosial serta  memperbaiki
 suasana  hidup.  Kemudahan perumahan dan perkhidmatan
 sosial yang lain akan terus diberi perhatian.  Langkah
 telah diambil untuk meningkatkan pencapaian rumah mampu
 milik, dan berkualiti yang mencukupi bagi semua kumpulan
 pendapatan. Keutamaan akan diberikan untuk pembangunan
 pembinaan rumah kos rendah dan kos sederhana rendah.
 Skim  Pinjaman Perumahan Kerajaan telah dikaji  bagi
 membolehkan kumpulan berpendapatan rendah mampu memiliki
 rumah dengan meningkatkan jumlah pinjaman.  Namun kita
 harus ingat tidak mungkin semua penduduk memiliki rumah
 sendiri. Ramai yang akan terus menyewa kediaman.
  
 Sejumlah 615,000 unit rumah disasarkan untuk dibina oleh
 sektor swasta dan awam sepanjang tempoh rancangan. Pada
 penghujung tempoh kajian, tiga per empat daripada jumlah
 sasaran telah disiapkan. Daripada jumlah ini, 339,854
 unit atau 73.6 peratus dibina oleh sektor swasta dan
 bakinya oleh sektor awam. Bagi kategori rumah kos rendah
 dan sederhana rendah, sejumlah 177,253 unit atau 48.8
 peratus daripada sasaran telah siap dibina.
  
 Isu  pengumpulan dan pelupusan sisa pepejal  menjadi
 semakin penting kerana bertambahnya penduduk.  Kerajaan
 baru sahaja menyiapkan satu kajian komprehensif ke atas
 pendekatan  pengurusan  sisa  pepejal.  Selain  itu,
 penswastaan  skim  pengurusan  sisa  pepejal  telah
 diperluaskan dengan memasukkan sembilan pihak berkuasa
 tempatan dalam skim pengumpulan sementara sisa.  Stesen
 pemindahan sisa pepejal telah dibina di Kuala Lumpur
 untuk meningkatkan pelaksanaan sistem pengurusan sisa
 bersepadu. Sehubungan dengan ini, Kempen Kitar Semula
 Peringkat Kebangsaan telah dilancarkan pada tahun 2001
 dan telah diperluaskan di 67 pihak berkuasa tempatan.
 Untuk mengelak daripada hidup dalam timbunan sampah,
 kerjasama daripada semua pihak adalah diperlukan.  Kos
 perlupusan sampah perlu dipikul bersama oleh rakyat dan
 kerajaan.  Jika kita ingin keselesaan yang sama dengan
 negara maju, piawaian yang berpatutan mestilah diterima.
 Janganlah  kita tuntut lebih daripada yang dinikmati
 bangsa maju tetapi tidak sanggup membiayainya.
  
 Pembangunan  landskap akan dipergiatkan untuk  rakyat
 menikmati kualiti hidup yang lebih tinggi. Pihak berkuasa
 tempatan telah membina 20 taman awam yang baru manakala
 179 taman awam yang sedia ada telah dinaik taraf. Pelan
 induk landskap juga telah siap untuk enam pihak berkuasa
 tempatan iaitu Johor Bharu, Kuantan, Labuan, Langkawi,
 Seremban dan Shah Alam. Dalam tempoh kajian semula, satu
 juta pokok telah diagihkan ke semua negeri untuk ditanam
 bagi menambahkan kehijauan negara.
  
 Kerajaan dapat menyediakan khidmat dan bantuan.  Tetapi
 akhirnya rakyat sendiri yang akan menentukan samada semua
 yang dibekal membawa kebaikan kepada rakyat dan negara.
 Justeru itu kempen kesedaran bertajuk "Utamakan Keluarga:
 Semakin  Hari  Semakin Sayang" telah dilancarkan  di
 peringkat negeri dan kebangsaan bagi membantu keluarga
 menghadapi cabaran dan tuntutan kehidupan harian. Di
 samping  itu  untuk  memperbaiki kehidupan  keluarga,
 Kerajaan telah meluluskan penubuhan 29 buah Kompleks
 KASIH Keluarga. Menyedari bahawa keluarga merupakan unit
 asas ke arah pembangunan masyarakat yang progresif dan
 penyayang,  penekanan  akan  terus  diberikan  bagi
 memperkukuhkan unit keluarga.
  
 Peranan wanita sudah semakin luas disebabkan kesanggupan
 mereka mengejar ilmu pengetahuan dan bekerja.  Tetapi
 peranan mereka sebagai pendidik kepada anak-anak masih
 penting.  Di masa-masa yang lampau ini kita melihat
 keruntuhan  moral  di  kalangan murid-murid  sekolah.
 Mungkin ada sebab lain tetapi kurangnya didikan moral di
 rumah tentulah menjadi satu daripada sebabnya.  Oleh
 kerana ramai ibu yang bekerja satu cara perlu dicipta
 supaya  peranan  ibu  dalam  pendidikan  anak  dapat
 diteruskan.  Bapa juga perlu menyumbang kepada didikan
 anak dengan menunjuk contoh dan teladan yang baik.  Kita
 tidak hendak melihat keruntuhan akhlak yang didapati di
 negara-negara Barat berkembang di negara kira.
  
  
 Perpaduan Nasional dan Patriotisme
  
 Izinkan saya menyentuh isu yang sangat penting kepada
 kita. Negara kita merupakan negara pelbagai kaum dan
 keturunan  yang  boleh membawa kepada ketidakstabilan
 sosial,  politik  dan ekonomi yang akan  menjejaskan
 pembangunan  negara.  Secara kebetulan  tidak  banyak
 peluang untuk kaum-kaum bercampur gaul dan menjalinkan
 persahabatan.  Adalah dilihat perpisahan antara mereka
 semakin jauh kerana hasutan oleh pelampau masing-masing.
 Jika  aliran  ini  tidak  ditangani,  keamanan  dan
 kesejahteraan negara mungkin terjejas.  Justeru  itu
 Kerajaan  telah memperkenalkan sekolah  wawasan  yang
 meletak sekolah-sekolah Kebangsaan, Sekolah Cina  dan
 Sekolah Tamil dalam satu kampus supaya aktiviti ko-
 kurikulum  dapat diadakan bersama.  Rela  dan  Rukun
 Tetangga juga memberi peluang kepada semua kaum bertugas
 bersama. seterusnya menghapuskannya. Kerajaan juga akan
 terus  telah  mengambil  pelbagai  inisiatif  untuk
 meningkatkan  menggalakkan  integrasi  perpaduan  dan
 persefahaman antara di kalangan pelbagai komuniti, budaya
 dan tradisi.
  
 Kerajaan telah mengambil pelbagai langkah seperti Program
 Rukun Tetangga untuk memupuk kehidupan yang berikhtiar
 dengan pelbagai cara untuk menggalakkan kehidupa harmoni
 dan  mewujudkan masyarakat penyayang.  menanam  sifat
 penyayang  dikalangan  pelbagai masyarakat,  contohnya
 seperti Program Rukun Tetangga. Konsep Rukun Tetangga
 telah  diubah daripada pengawasan mengawasi kejiranan
 kepada khidmat masyarakat. membantu komuniti. Skopnya
 Rukun Tetangga telah dikembangkan bagi untuk meliputi
 usaha khidmat  sosial yang menumpukan kepada kumpulan
 sasaran yang lebih khusus seperti golongan kurang upaya,
 ibu tunggal dan memulihkan penagih dadah dengan penekanan
 kepada pembinaan keupayaankapasiti dan dan seterusnya
 membolehkan masyarakat menjadi lebih untuk berdikari.
 Pemberian Pemberian lebih kuasa kepada masyarakat melalui
 komuniti menerusi penglibatan golongan profesional, warga
 korporat, pegawai kerajaan dan pesara adalah digalakkan.
  
 Program Perpaduan Mega telah dilancarkan pada Mei 2003
 bertujuan  untuk  menghimpunkan  masyarakat  sepanjang
 membawa masyarakat bersama sepanjang Minggu Perpaduan.
 Program  tambahan  akan  dilaksanakan  untuk  terus
 meningkatkan lagi menggalakkan integrasi nasional  di
 antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak.
  
 Pada tahun 2004, Khidmat Negara akan dilaksanakan supaya
 sebilangan dari muda-mudi Malaysia akan dihimpun dan
 dilatih  bersama  secara  ala  tentera  dan  khidmat
 masyarakat.  Adalah dipercayai muda-mudi daripada semua
 kaum  akan  dapat  hidup bersama, berlatih  bersama,
 berkhidmat bersama dan bermain bersama.  Dengan  ini
 mereka akan terdedah kepada budaya masing-masing dan akan
 lebih  memahami kesamaan dan kelainan antara mereka.
 Dengan kefahaman ini maka akan berkuranglah salah faham
 dan  ketegangan  antara kaum  yang  boleh  mengancam
 kestabilan dan kemajuan negara.
  
  
  
  
 PENUTUP
  
 Maju mundurnya sesebuah negara bergantung kepada rakyat
 negara  itu.  Jika  rakyatnya  rajin,  berdisiplin,
 membendung nafsu dan bersedia menghadapi cabaran dan
 rintangan maka akan berjaya dan majulah negara itu.  Soal
 warna kulit atau keturunan atau sumber alam bukanlah
 perkara utama, dan sudah tentu bukan penentu kejayaan.
 Yang menentukan kejayaan ialah budaya ataupun nilai hidup
 yang diterima dan diamal.  Sebab itu kaum-kaum yang
 berlainan  yang tinggal di negara yang  sama  tidak
 memperlihatkan kemajuan atau kegagalan yang sama. Kadang-
 kadang  terdapat pencapaian yang amat berbeza antara
 mereka.
  
 Dalam dunia yang semakin saling bergantung antara satu
 sama lain, kita tidak mampu untuk bersendirian. Kita
 harus sedar bahawa persaingan yang semakin meningkat akan
 terus kekal terutamanya persaingan daripada negara yang
 mempunyai kos rendah yang akan menghakis kekuatan kita
 dalam bidang tradisional. Dalam persekitaran antarabangsa
 yang sentiasa berubah, kita tidak mempunyai pilihan lain
 melainkan  untuk  terus  meningkatkan  daya  saing,
 mengukuhkan daya tahan serta meningkatkan produktiviti
 dan kreativiti kita.
  
 Sektor swasta perlu meneroka pasaran baru. Ini memerlukan
 perubahan  minda  daripada  selesa  dengan  pasaran
 tradisional kepada bersedia menjadikan dunia  sebagai
 pasaran. Kita mesti menjadikan Malaysia sebagai pintu
 masuk keluaran dan perkhidmatan dari tempat lain di
 seluruh dunia kepada negara di rantau ini. Bagi bersaing
 di pasaran dunia, kita perlu memastikan bahawa amalan
 pengurusan adalah di tahap piawaian yang tertinggi dan
 kita mesti dengan tegas menanda aras diri kita dengan
 amalan terbaik dunia. Kita perlu memastikan keluaran dan
 perkhidmatan kita berkualiti tinggi dan diiktiraf di
 seluruh dunia. Bagi tujuan ini, barangan keluaran kita
 perlu mempunyai jenama yang terkenal. Kita ingin melihat
 lebih  banyak keluaran berjenama Malaysia dijual  di
 pasaran seberang laut. Kita mahu firma Malaysia memberi
 keutamaan kepada aspek pemasaran supaya kita memperolehi
 faedah dengan menjadi peserta yang aktif dalam pasaran
 dunia.
  
 Kita  jangan sesekali lupa bahawa perpaduan nasional
 adalah aset terpenting. Bahkan ia merupakan satu-satunya
 aset yang membolehkan kita menikmati aset lain yang
 dikurniakan oleh Allah s.w.t. kepada bumi bertuah ini.
 Perpaduan nasional dalam negara yang mempunyai penduduk
 berbilang etnik dan berbilang agama hanya akan dapat
 dikekalkan  dan diperkukuhkan sekiranya  wujud  sifat
 persefahaman yang tinggi, sanggup bertolak ansur dan
 saling hormat menghormati di kalangan rakyat pelbagai
 bangsa dan agama. Kita telah menyaksikan berapa banyak
 masyarakat berbilang etnik lain yang mengalami kegagalan
 kerana masing-masing kaum mengutamakan kepentingan diri
 daripada kepentingan negara. Jika kita tidak berhati-
 hati dan berjaga kita juga akan gagal dan hancur.
  
 Kita telah berusaha secara berterusan dengan dan tidak
 mengenal penat lelah untuk mengukuhkan perpaduan nasional
 dan  mengambil  langkah  tegas  untuk  menbendung
 kecenderungan yang akan menghalang kepentingan negara.
 Janganlah  sesiapa  berpandangan sempit  dan  menuduh
 Kerajaan cuba menghapuskan budaya dan bahasa mana-mana
 kaum.  Sesungguhnya di Malaysia sahaja yang kepentingan
 semua kaum dipelihara dan dibiayai oleh Kerajaan.
  
 Kita perlu bersedia untuk menghadapi sebarang cabaran
 yang  mendatang.  Pihak  Kerajaan  akan  menyediakan
 kepimpinan  dan  sumber  yang  diperlukan.  Ia  akan
 mengendalikan perundingan yang intensif dalam merangka
 strategi untuk menghadapi cabaran baru yang muncul atau,
 sebelum ia timbul. Rakyat pula mestilah bersatu dan
 menyokong sepenuhnya semua langkah yang dilaksanakan oleh
 Kerajaan.  Bagi saya, sepanjang tempoh saya  menjadi
 Perdana Menteri adalah satu pengalaman yang menyenangkan,
 melihat rakyat Malaysia bersatu hati dalam menghadapi
 krisis.  Ciri rakyat Malaysia yang unik  ini  mesti
 dipertahankan dalam apa jua keadaan sekali pun dan tidak
 boleh dikorbankan untuk golongan berkepentingan sendiri
 dan berkepentingan politik. Sempena pengunduran saya dari
 jawatan tertinggi Kerajaan, saya menyeru semua rakyat
 Malaysia agar bangkit untuk menghadapi sebarang cabaran
 yang mendatang dan memikul tanggungjawab sebagai rakyat
 Malaysia. Jika kita melaksanakannya, maka tidak ada sebab
 mengapa kita tidak dapat terus mengecapi kejayaan dan
 menjadi negara yang ingin dicontohi oleh dunia. Malaysia
 Boleh.
  
 Tuan Yang DiPertua, saya mohon mencadangkan.

  Sumber : Pejabat Perdana Menteri
  
  
  

       


 
Google